Sira Gadjah Mada paptih amangkubumi tan ayun amukti palapa, sira Gadjah Mada: Lamun huwus kalah nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjungpura, ring Haru, ring, Pahang, Dompu, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa.”


Mulo
hing keneng ditinggyalaken kang aran sejarah ring pengilingyan ison lan riko kabyeh. paran maning kang ono sangkute ambi sembyah buyute wong osing.masio tah jyamane wes berubah di terak ambi kemajuan jyaman,koyo sandal pedhot diterak banyu kang belabor....ayo kabyeh podo majau tapi ojok sampek kedhapen nyang kang aran kemajuan jyaman lan lalai nyang sejarahe dewek.masio sejarah kang seneng lan sejarah kang ngenes koyok sejarahe puputan bayu........
mulo konco-konco lare/wong osing iki jarang kang ngerti jatidhiri/sejarahe dewek....
ring oret-oretan ikay, masio tah sumbere teko ring endi-endi byain...mugo-mugo keneng di gyawe pengiling-iling lan ono manpaatek..


Rofiklaros/Ki kuda kedhapan


Arsip Blog

Sayu wiwit srikandi blambangan

Sapa bain mongkog atine kadhung niti sejarahe Sayu Wiwit. Wanita turunan bangsawan kang lila urip uled ambi rakyat, ninggalaken urip enak ring puri. Urip sara teka alas siji nyang alas liyane ngelawan Kompeni kanggo mbela tanah kelairane. Sing iku bain, Sayu Wiwit iku wong wadon kang bisa dadi panglima perang mimpin perajurit lanang lan wadon. Sayu Wiwit duwe wibawa gedhe lan sagah ngobong amuk perang ring akeh panggonan. Ring Blambangan kulon, Sayu Wiwit mimpin perang ring Puger, Senthong lan Nusa Barong. Ring Blambangan wetan yaiku ring Bayu lan Lateng. Pantes mula kadhung Sayu Wiwit kejuluk Srikandhi Blambangan.
Sayu Wiwit iku anake Mas Gumuk Jati. Iyane laki ulih anake Wong Agung Wilis yaiku Mas Surawijaya. Dadi Sayu Wiwit iku anak mantune Wong Agung Wilis. Mas Surawijaya lan Sayu Wiwit padha-padha bareng bela pati ngelawan Kompeni.
Sayu Wiwit ngawiti bela patine mbantu Leboksamirana ring Jember. Leboksamirana iku wong Medura kang sengit nyang Welanda. Nalika Sayu Wiwit gadug Jember, rakyat pating girang nemu pemimpin kang diarep-arep lan gedhe pengarepane bisa ngerasakaken urip merdheka. Mula sing sepira suwe rakyat Puger lan Senthong dipimpin Sayu Wiwit nyerang pos Steenbergen. Serdhadhu Landa akeh kang mati, pos Steenbergen bisa dikuwasani. Sayu Wiwit lan perajurite nerusaken serbuan nyang garnisum Nusa Barong. Ning kana serdhadhu Landa uga akeh kang nemu pati.
Serta mari ngerebut pos Steenbergen lan garnisum Nusa Barong, Sayu Wiwit lan perajurite nuju Senthong, Jember lor. Ewonan rakyat ring Gunung Raung mudhun milu bela pati. Welanda sing sanggup ngadhepi ewonan pejuang, ahire nyingkrih teka Jember. Makene Welanda sing balik maning nyang Jember, dalan kang nuju Jember dirusak, wit-wit ditegor kanggo nebeng lurung.
Nalika ring Bayu rakyat Blambangan kumpul dadi siji ancang-ancang perang ngelawan Kompeni, Sayu Wiwit lan keluwargane boyongan nyang Bayu perlu aweh tulung nyang Pangeran Jagapati. Kelawan sunar wibawane, para bekel kang ditemoni sak dawane dalan nuju Bayu diejak milu perang. yaiku bekel Utun teka Bedhewang, bekel Undhuh teka Lemabangdewa, bekel Runtep teka Lemabangkidul lan akeh maning liyane.
Gadug benteng Bayu, Sayu Wiwit dipapag ambi Pangeran Jagapati. Kerana pengalamane perang ring Blambangan kulon, Sayu Wiwit dijaluki gelem nularaken bab olah polah perang nyang perajurit Bayu. Sing iku bain Sayu Wiwit uga dijaluki piduduhe  kapan dina kang apik kanggo nyerang Kompeni. Polahe Sayu Wiwit iku dipercaya duwe ilmu kaweruh kang jeru.
Serta wis gadug wayahe, kabeh wong Bayu lanang wadon maju perang. Perajurit wadon nganggo penganggo kaya dene wong lanang. Sayu wiwit nggawa gaman patrem lan tumbak pengawinan. Perajurit Bayu berangkat perang sinambi tetembangan gendhing perjuwangan. Gadug Tegalperangan Songgon, Sayu Wiwit pidhato kanggo ngobong lan mbombong semangete perajurit. Asile, serangan kang ndadak lan edan-edanan, nggawe pasukan Landa morat-marit melayu sipat kuping. Naming ring perang iki Pangeran Jagapati nyandhang tatu kang seru. Sedurunge ninggal, Pangeran Jagapati ngangkat Sayu Wiwit dadi gantine. Sakteruse Sayu Wiwit kang mimpin perajurit Bayu.
Tengah-tengahe Sayu Wiwit ring Bayu, mara-mara ana kabar, lakine yaiku Mas Surawijaya ninggal ring Puger. Sayu Wiwit sakkal nggawa perajurite nyang Puger ngadhepi pasukane Kapten Marhaelu. Marhaelu tiwas, naming Sayu Wiwit ninggal keneng meriyeme Kapten Heinrich. Rungu kabar iki wong sak werane bumi Blambangan sing bisa nyingedakaken susahe. Lan kabeh rumangsa kelangan pemimpin kang wis lawas lega lila ngabdi nyang rakyat. Lan kabeh rakyat Blambangan weruh kadhung Sayu Wiwit lawas ngidham kepingin weruh rakyate urip seneng.
Iku mau perjuwangane Sayu Wiwit, wong wadon kang bela pati ngungkuli kodrat wadone.  Kabeh nduduhaken kadhung wong wadon Blambangan duwe aji lan ngerti kelendi kudune mbelani tanah kelairane.


 http://hasanbasri08.wordpress.comASAL USULE WATU DHODOL
Kanggo keperluane VOC, Residen Schophoff uleh perintah teka atasane supaya ring Banyuwangi dibangun lurung hang keneng diliwati kendharaan sampek nggadug nong Surabaya. Mula Residen Schophoff perentah nong Bupati Mas alit supaya ngurak-urak rakyate kanggo ngersaya. Penjaluk iku dituruti. Rakyat Banyuwangi, tuwek enom, lanang wadon padha gemerudug ngersaya gawe lurung sakat teka kulone pendhapa ngaloraken.
Ngersaya iku sampek ulan-ulanan. Aja takon pira korbane. Rakyat Banyuwangi nalika iku rumangsa dipateni nganggo cara liya. Arep sing mati kelendi? Megawe raina bengi sing kathik diuweni madhang. Aran mayid keleran sak dalan-dalan. Korban saya akeh nalika kudu ndhodhol gunung watu pinggir segara. Mas Alit, bupati Banyuwangi kala iku susah sing kaitungan. Iyane sing gelem rakyate dadi korban tanpa aji. Mula, ngersaya diendhegaken ambi Mas Alit. Sedheng VOC hang bisane mong merintah, weruh ngersaya diendhegaken, jimprak-jimprak muring sing karuan. Lurung kudu gancang mari. Naming balane dhewek sing diperintah milu ngrsaya. VOC mula menange dhewek.
Sebalike Mas alit kukuh nong karepe. “Ngersaya kudu diendhegaken. Rakyat isun wis akeh kang mati. Sedheng Welanda enak-enak malangkerik ambi tuding-tuding. Sing bisa. Ngersaya kudu mogok!” jare Mas Alit tegas nyang Residen Schophoff.
Residen Schophoff sing wani nalar nyang Mas Alit, merga ana resolusi teka Gubernur Jendral van der Parra hang ana ring Batavia tanggal 7 Desember 1773, kang isine sakliyane ngangkat Mas Alit dadi bupati uga perentah supaya nguwah cara-carane merentah rakyat teka cara kasar nong cara ngapiki rakyat.
Pungkasane, Mas Alit lan Residen Schophoff sepakat nganakaken sayembara. Sapa-sapa kang sagah ndhodhol gunung watu, arep ulih upah tanah hang werane sakat teka gunung watu iku ngidul sampek Sukowidi saiki. Sayembara iku dibukak sampek ulan-ulanan hing ana kang sanggup ngeleboni. Emane Mas Alit enget nyang wong kang arane  Ki Martajaya. Bengen Ki Martajaya tau ngabdi dadi juru ramut jaran nong Mas Alit. Kerana uwonge pinter ilmu agama, Ki Martajaya diangkat dadi jaksa agama.mulane Ki Martajaya ahire kejuluk aran Ki Buyut Jaksa. Saiki Ki Martajaya urip nyepi nong Gunung Silangu, ndhompleng ring pondhoke Kik Lemani kang duwe anak aran Nuriman. Nuriman diempet anak ambi Ki Buyut Jaksa.
Mas Alit perentah nong Singa Teruna, Singa Madya lan singa Dilaga supaya ngadhep nong Ki Buyut Jaksa. Sing kathik engko maning, wong telu iku gancang-gancang nyandhak jaran, lan nunggang jaran ngetepeng ngulonaken. Alas wingit sing dadi alangan. Sekabehe hang urip nong alas padha minggir sing wani nyeriwedi pelayune jaran. Serta gadug Gunung Silangu, wong telu mau kecaruk Kik Lemani lan Nuriman ring pinggir kalen.
“Assalamualaikum!” para Singa uluk salam meh barengan. Kik Lemanhi  kang buru ngedhunaken cingkek teka pundhake lan Nuriman kang buru nadhahi banyu gerojogan, sing gancang-gancang semaur. Merga rumangsa sing tau kenal. Naming Kik Lemani sing duwe rasa kuwatir. “Kadhung wong arep nyalah masa ngerti uluk salam?” jare Kik Lemani nong Nuriman.
“Waalaikum salam!” semaure Kik Leman iambi marek nong para Singa hang magih nong ndhuwure jaran iku. “Riko ketelon iki sapa, lan arep nyang endi?” Kik Lemani takon. Para Singa mudhun teka jaran. “Isun ketelon iki diutus  teka kabupaten nggoleti Ki Buyut Mertajaya utawa Ki Buyut Jaksa. Jere Kanjeng Mas Alit, uwonge ana ring Gunung Silangu kene. Nawi riko weruh panggonane nyepi, njaluk tulung duduhana.”
“Yeh….. gedigu. Ya ayo tututana isun. Nuriman! Thulik, ayo mulih!”
“Nggih, Pak,” sauté ambi gupuh. Sing antara suwe, para Singa ambi nuntun jarane dhewek-dhewek ngetutaken Kik Lemani lan Nuriman.
Sunare serngenge kenceng tebluk nong mbunbunan. Emane alas ring pinggire Gunung Silangu iku akeh uwit gedhe hang gembel godhonge. Dadi, raina iku tetep kerasa icis. Dalan munggah mudhun dilakoni sampek gadug nong pondhoke Kik Lemani ring ngisore uwit weringin. Ampik-ampik lan atepe digawe teka godhong lalang hang dijepit wilahan jajang. Latare rada wera lan iyub merga empang-empange weringin padha temiyung endhep.
“Iku gubugisun. Ki Buyut Jaksa ana ring njero. Anakisun Nuriman iki diempet anak,” jare Kik Lemani. Kira-kira Ki Buyut Jaksa rungu nong gemerenenge wong papat ring njaba gubug. Mulane iyane aju metu. Serta buru gadug nong lawang, “Eh, riko.” Para singa mau nyaut meh barengan, “Enggih, Ki.”
Wong papat iku aju salaman lan setengah meluk. Mari gedigu Singa Madya, Singa Dilaga lan Singa Teruna lungguh nong jodhog rada dhuwur ring ngisore uwit randhu hang merujuk ring buncu gubug. Wong papat gesah ambi diselani unyik lan guyu.
“Isun mula hing cocog kadhung dikongkon ketemu wong-wong rambut bajang iku. Paran maning dikongkon megawe bareng, aju dikongkon ngelayani kaya dene jongos nyang juragan,’ jare Ki Buyut Jaksa.
“Kepundi nggih? Kula meriki niki, mung ngelampahi perentah. Nawi Ki Buyut mboten purun, nggih kados pundi ulihe kula ngomong teng Ndara Kanjeng Mas Alit?” jare Singa Madya.
“Gedigi baen wis. Isun njaluk sepura. Gadugena salamisun nyang Mas Alit. Baktinisun magih kaya dene ombak segara. Naming atinisun magih bangkel nong wong-wong VOC. Mergane isun lan riko lan kabeh dulur Banyuwangi magih duwe aji.”
Serta wis gesah suwe ambi ngethepi sawi godhogan, para Singa rumangsa sing bisa ngemban perentah. Kedadean iku sing cukup sepisan pindho. Pungkasen pungkas, Ki Buyut Jaksa gelem nerima penjaluke Mas Alit. Naming kelawan sarat wong-wong VOC uga kudu gelem milu ngersaya, lan hang mimpin ngersaya iku kudu anak angkate dhewek, yaiku Nuriman kang mageh sewelas taun umure. VOC gelem nerima sarat iku. Naming Nuriman nampik, merga rumangsa sing anjrah, lare cilik merentah wong-wong kang lebih tuwek umure.
“Nuriman, menungsa urip iku kang penting pengucape. Masiya tuwek umure, naming elek, tanpa ana tata keramane, ya sing keneng dianut.”
“Aju napa kang kula lampahi?”
“Isun kang njangkungi. Sira aja wedi.”
Kelawan ati mantep, Nuriman nerima paran kang dikarepaken Ki Buyut Jaksa. Nuriman hang maune diajak gesah nong njero langgar pinggir kalen cilik, aju melaku nong gubuge dhewek. Langgar pinggir kalen iku digawe teka tumpukan watu tanpa dicampur luluh. Atepe digawe teka lalang.
Serngenge lingsir, kesilep ring walike gunung kulon. Suwarane cenggeret lan sekabehane kewan alas saut-sautan. Ki Buyut Jaksa lungguh silah dhewek ring tengah langgar, tanpa ana urube dammar. Sing antara suwe, mara-mara ana suwarane angin gemerosok keliwat-liwat. Naming sekabehane uwit-uwitan sing ana kang ubah. Gemerosok suwara mau temakaken abane angin kang ngeteraken rombongan dhemit ampyak-ampyakan teka elor Gunung Silangu.
Rombongan dhemit iku ana kang tukang mikul rajane. Jare, serange gedhene raja dhemit iku, endhase iku kaya barong lan awake dawa kaya lumping. Rombongan dhemit iku mula diceluk ambi Ki Buyut Jaksa. Raja dhemit adhep-adhepan ambi Ki Buyut Jaksa ring njero langgar. Para perajurit dhemit hang ewonan akehe padha nganteni ring njaba langgar.
“E, e, e… gonjleng, gonjleng, gonjleng …… langit sun sundhul, mega sun semprong lan segara sun uyup. Ana paran riko nekakaken isun?” jare rajane dhemit.
“Wangsa lelembut, lebu ring delamakanisun, bumi ring kethemanisun. Mula nyeja suntekakaken sira, supaya gelem ngerewangi ndhodhol gunung watu pinggir segara ring enggon siro urip.”
“Isun gelem ngerewangi. Naming ana telung sarat hang kudu riko turuti. Kawitan, aja ndodhol lebih teka anjir kang sunpathekaken. Kepindho, isun gawekna panggonan lungguh ring wetane dhodholan hang parek ambi segara. Lan kaping telu, rika lan turunan riko kudu gelem sambang-sambangisun.”
“Telung sarat kang riko jaluk sunturuti,” jare ki Buyut Jaksa.  “Isun njaluk tulung riko uga ngurak sekabehe perajuritriko supaya milu ngerewangi. Kang mimpin engko anakisun kanga ran Nuriman.
“Kadhung gedigu, anakriko kudu nggawa kayu iki,” jare raja dhemit ambi ngelungaken kayu gedhene sak lengene lare cilik, dawane mung rong kilan.
Gesah antarane menungsa lan dhemit iku sampek tengah wengi. Rombongan dhemit mulih ninggalaken Gunung Silangu kaya mercon celorotan padha melesat ngalor.
Dina kang dijanjekaken wis teka. Para utusan Mas Alit padha nyusul Ki Buyut Jaksa. Serta para utusan mau gadug nong Gunung silangu, Ki Buyut Jaksa, kik Lemani lan Nuriman mapag kaya dene nampa dhayoh. Serta mari gesah ngalor ngidul, para utusan mau ngiring Nuriman kang ngempit kayu kanggo mimpin ngersaya. Nuriman diiring nong pendhapa aju rame-rame melaku ngalor, mudhun jurang, ngerobyok kalen sampek gadug nong gunung watu. Ki Buyut Jaksa mung njangkungi teka Gunung Silangu. Naming suwaane bias mbisiki nong kupinge Nuriman.
“Nuriman, goletana sulung anjir wetan lan kulon. Gunung watu hang ring antarane rong anjir iku hang keneng didhodhol. Ring wetane anjir wetan, umanana segundhug watu kanggo tetenger,” bisike suwarane Ki Buyut Jaksa. Ki Buyut Jaksa sing njelasaken gok segundhug watu hang dikarepaken ring pinggir segara iku mula penjaluke raja dhemit kanggo pelungguhane.
Ngersaya dikawiti Mas alit, diterusaken Residen Schophoff lan seteruse ngersaya rame-rame antarane rakyat Banyuwangi lan wong-wong VOC. Sekala iku, para dhemit milu nulungi, naming sing ngewujud nong alam menungsa. Kadhung bengi para dhmit mau wujud macan.
Emeh telung candra, ngersaya ndhodhol gunung watu buru bias dimarekaken. Dalan teka kidul gunung wis bias nimbus watu lan nyambung ambi dalan elor gunung. Kabeh pada lega lan girang, penggawean wis rampung. Segundhug watu ring pinggir segara kang setemene panggonan lungguh raja dhemit iku saiki kejuluk aran Watu Dhodhol. Gunung Silangu panggonane Ki Buyut Jaksa nyepi, saiki dadi kampong Boyolangu.
Kanggo mbayar semaya kang wis kaucap Ki Buyut Jaksa nong raja dhemit, sampek saiki saben tanggal sepuluh Sawal utawa lebaran, masarakat Boyolangu ampyak-ampyakan nong Watu Dhodhol ambi numpak dhongkar kang diarani adat “Puter Kayun”. Embuh ngerti embuh using kadhung puter kayun nyang Watu Dhodhol iku bengen dikarepaken enggo nyambang raja dhemit kaya kang wis dadi janjine Ki Buyut Jaksa.
Ki Buyut Jaksa kuburane nong Boyolangu. Umah panggone utusane Mas Alit kaya Singa Madya, saiki dadi kampung Singamayan. Singa Teruna dadi Singotrunan, lan Singa Dilaga dadi kampung Singodilagan.

sumber : http://hasanbasri08.wordpress.com


 PERANG BYANGKAT

 Masyarakat asli Banyuwangi punya cara unik dalam melangsungkan pernikahan. Mereka selalu melakukan tradisi perang bangkat. “Soraaak…, ayo maju!” tegas ketua rombongan mempelai pria saat berjalan mendekati rumah pengantin putri.
Dengan membawa berbagai kebutuhan rumah tangga, iring-iringan rombongan mempelai pria itu terus bergerak. Setiba di dekat rumah pengantin putri, mereka dihadang oleh jambangan. Terpasang selembar kain jarit yang diibaratkan sebagai gerbang.Dari dalam gerbang, salah satu keluarga pengantin putri yang jadi penjaga gerbang menanyakan keperluan datangnya rombongan tidak dikenal itu. Begitu dijawab bahwa maksud kedatangannya adalah melamar sang putri, penjaga gerbang itu langsung marah dan menolak mereka. “Kami akan tetap melamar sang putri,” tegas ketua rombongan pengantin putra.
Penjaga gerbang dan ketua rombongan pengantin putri, sempat adu mulut. Hingga akhirnya, keduanya bertarung (perang) dengan menggunakan berbagai senjata. Senjatanya bukan senjata yang lazim digunakan untuk berperang. Mereka menggunakan senjata alat dapur seperti irus, siwur, kelapa, telur dan bahkan ayam hidup. Dalam perang ini, pihak penjaga gerbang ternyata kalah. “Kalau begitu, lamaran saya terima. Tapi, kami minta syarat,” pinta penjaga gerbang itu.
Sebagai syarat, ketua rombongan lalu menyerahkan berbagai ‘upeti’ seperti kasur dan bantal, kembang panca warna, wanci kinangan, wanci kendi, dan sebagainya. “Semua ini, kami serahkan untuk sang putri sebagai syarat,” cetus ketua rombongan mempelai pria.
Itulah sekilas pelaksanaan perang bangkat, yang jadi tradisi khusus dalam suku Using pada pernikahan. Dalam upacara itu, peran ketua rombongan dan penjaga gerbang dilakukan oleh sesepuh Suku Using yang dianggap memiliki kelebihan tertentu. “Perang bangkat ini tradisi yang sudah berjalan turun temurun,” cetus Sanawi, sesepuh Suku Using yang kali ini berperan menjadi ketua rombongan pengantin laki-laki.
Pernikahan yang diharuskan melaksanakan tradisi perang bangkat ini, ternyata hanya berlangsung dalam kondisi tertentu saja. Bila kedua pasangan pengantin itu sama-sama anak sulung atau bungsu, maka perang bangkat harus dilaksanakan. “Atau sulung dapat anak bungsu, ini juga harus dilakukan perang bangkat,” sebut sesepuh adat yang tinggal di Dusun Sukorejo, Desa Lemahbang Kulon, Kecamatan Rogojampi itu.
Upacara tradisi perang bangkat ini, semuanya berupa simbol-simbol. Alat perang berupa irus, siwur, kelapa, dan telur, semuanya hanya menjadi simbol agar pasangan pengantin ini bisa langgeng. “Irus maksudnya pasangan pengantin harus terus sampai kakek-nenek hingga meninggal, sedang siwur itu maksudnya kalau ngomong jangan ngawur,” ungkap tokoh masyarakat lainnya Sapuan, yang dalam upacara ini bertindak sebagai penjaga gerbang dalam upacara tersebut.
Sanawi dan Sapuan mengaku tidak tahu, sejak kapan upacara tersebut mulai dilaksanakan. Yang jelas, ini sudah menjadi tradisi dan berlangsung turun-temurun. “Perang bangkat ini ibaratnya seperti tolak balak. Kalau tidak melakukan, biasanya pasangan pengantin akan banyak godaan dan rintangan,” sebut Sapuan.
Dalam perang bakat ini, diakhiri dengan dipertemukan pasangan pengantin. Keduanya, diminta untuk bersalaman sambil didoakan oleh sesepuh suku Using. Semua itu, mirip dengan prosesi ijab dan kabul dalam sebuah pernikahan. “Tapi tradisi ini bukan ijab dan kabul lho, ini hanya upacara tradisi saja,” terang Sanawi.

sumber : radar Banyuwangi 

Tradisi perang bakat ini  pada tahun 80 an masih selalu dipakai secara turun-temurun......sekarang mungkin tidak adalagi prosesi tersebut......sebenarnya banyak tradisi masyarakat ataupun kesenian yang sudah tidak  ada lagi di masyarakat.....

FALSAFAH ACLAK,LADHAK,BINGKAK

Apa yang paling terkenal dari Banyuwangi? Barangkali orang akan memberikan jawaban seragam: dukun santet! Jawaban seperti itu bisa dimengerti, karena merupakan akibat dari merambahnya peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi tempo hari. Sebenarnya Banyuwangi telah dikenal secara nasional
lewat seni-budaya tari Gandrung, juga lagu daerahnya yang melankolik.Ada sebuah kerajaan kecil yang disebut Kerajaan Macan Putih dengan seorangrajanya bernama Prabu Tawang Alun di abad ke-16. Kerajaan ini tak henti-hentinya dilanda peperangan. Melawan kekuatan kompeni, Mataram,maupun dengan kerajaan-kerajaan kecil di Bal i.Peperangan itu baru berakhir tahun 1775, sesudah perang Puputan Bayu yang
melahirkan pahlawan-pahlawan legendaris seperti Whong Agung Willis,Jagapati, dan pahlawan Putri Sayu Wiwit. Maka post Blambangan yangberpusat di kota Luhpangpang Banyualit, berpin dah ke Candi Gading TirtaArum yang kemudian bernama Banyuwangi. Kemudian terbentuklah komunitastersendiri yang disebut "Whong Using".Whong Using bukan suku terasing yang bertempat tinggal di lokasi terpencil, tetapi merupakan kelompok kecil orang "Jawa" yang bertebaran dIdesa-desa, kelurahan, kecamatan, dan dominan di ibukota Kabupaten Banyuwangi.Perbedaan Whong Using dengan orang Jawa dapat dilihat dari penggunaan bahasa Jawanya yang kosa-katanya masih menggunakan Jawa Kuna atau Kawi dengan dialek diftong pada akhir kalimat tanpa adanya tatanan. Whong Using masih bersaudara sepupu dengan orang Ba li. Menurut Whong Using, orang Bali adalah Whong Using yang masih Hindu. Sedangkan menurut orang Bali,Whong Using adalah orang Bali yang sudah Islam. Whong Using memiliki karakter tersendiri yang sangat tertutup, namun komunikatif, kurang informatif tentang jati-dirinya sebagai Whong Using. Sifatnya yang "Ladhak, Bingkak, dan Aclak" merupakan ciri khusus dalam pergaulan.Ladhak tidak berarti angkuh tapi teguh pendirian yang cenderung tanpa kompromi. Sifat ladhak ini tercermin dari aneka makanan khasnya seperti rujak dicampur dengan soto menjadi rujak-soto, pecel diaduk dengan rawon jadilah pecel-rawon, kopi dicampur denga n es menjadi es-kopi. Sifat Ladhak ini diterapkan sejauh tidak bertentangan dengan agama dan undang-undang. Demikian juga pada perkembangan seni budayanya. Musiknya perpaduan antara pelog dan selendro. Seni hadrah yang bersumber dari pesantren dibumbuhi dengan seni gandrung, maka jadilah seni Kuntulan. Begitu juga dengan busana adatnya, mirip dengan Bali dan ha mpir sama dengan Jawa.
Pengertian Bingkak lebih mendekati egaliter. Bagi Whong Using, setiap orang itu sama. Orang desa dan kota itu sama, pejabat dan rakyat itu sama,pedagang dan petani itu sama, kaya dan miskin itu sama, tua dan muda itu sama, mengapa harus dibedakan? Sebab yang berbeda itu hanya tempatnya, hanya kedudukannya, hanya pekerjaannya, hanya nasibnya, dan hanya usianya.Itulah falsafah Bingkak. Maka dengan falsafah seperti itu, dilingkungan komunitas Using seperti tidak ditemui adanya unggah-ungguh antara yang satu dengan lainnya.
Dan apakah Aclak itu? Yaitu, gaya bicara yang ekspresif, dinamis, dan dramatis, sehingga yang diajak bicara merasa yakin dengan apa yang dibicarakan. Apalagi jika diucapkan dengan bahasa Using yang kental.
Akibat dari wataknya yang "Ladhak, Bingkak, dan Aclak" itu, maka dalam kehidupan sehari-harinya Whong Using terkesan bebas, seperti tidak ada suatu norma yang mampu mengatur.


 from :  Hasnan Singodimayan

ANTOGAN LAN WATU ULO

Sebelum di renovasi seperti yang sekarang ,Antogan adalah sebuah tempat alami,semak belukar,rumput dan sungainya yang jernih diantara batu-batuan sungai yang besar,penulis waktu kecil hampir setiap hari mandi ditempat ini apalagi hari liburan. setiap memasuki antogan dada berdebar sendiri...tetapi dgn niat hanya ingin mandi rasa takut hilang ditelan keinginan bersenang-senang .tapi maklum masa kanak yang penting senangnya dulu tanpa menghiraukan hal-hal yang lainnya...padahal aroma mistis terasa pada waktu itu.....
antogan terletak didesa bunder-kec kabat-banyuwangi sekitar 6km dari Rogojampi kearah barat .gemericik air terjunya yang sangat asri....air biru jernih gemericik dari air terjun, air terjun ini dikelilingi batu besar yang mengelilingi separo dari pemandian,ada juga tempat yang dipercaya masyarakat sebagai salah satu tempat tawang alun bertapa yaitu disuatu tempat diantara batu-batuan yang terdapat sebuah lobang/pecahan batu yang hanya cukup untuk satu orang yang terdapat di lereng atas menuju jalan air terjun. juga didalam dibalik air terjun ada rongga yang bisa dimasuki oleh beberapa orang. menurut orang tua di situ ronggao itu juga salah satu tempat bersemedhi .....suasananya sangat terasa aroma magis . ditambah lagi deretan batu sebesar rumah di sepanjang pinggir sebelah sungai .....menambah suasana menyeramkan kalau berada di situ sendirian......

sebelum antogan di komersilkan,,,,tidak ada orang yang berani mandi sendirian di tempat tersebut ,minimal mengajak kawan untuk mandi.apalagi hari jum'at .... karena diyakini masyarakat masih ada petapa yang tak lain adalah prabu tawang alun. banyak cerita mistis yang dialami masyarakat sekitar tentang antogan.diantaranya pernah seseorang yang mencari ikan yang menarik akar diantara akar-akar pohonan....orang tersebut lari pontang panting,karena mendengar suara seseorang yang mengatakan "jangan kau tarik-tarik jenggotku".dan masih banyak kejadian yg lain.
Air antogan berasal dari mata air longon yang berada diatas pegunungan dikaki gunung raung,airnya bersih ,bening sejuk sekali banyak orang meminum air sumber tersebut tanpa dimasak terlebih dahulu.. di longon dijumpai juga adanya kuburan yang panjangnya tidak seperti biasanya kira-kira hampir 2,5-3 meter . menurut masyarakat kuburan tersebut adalah kuburan buyut munir. dan ini menjadi tanda tanya apakah buyut munir ini adalah salah satu yang menurut pak sumono abdul hamid adalah arya blambangan?? yang menurut gambaran arya belambangan orangnya tinggi besar.dan yang lebih aneh lagi adalah kuburan buyut munir ada dimana-mana ......ada di sumber longon,ada di desa bareng dan di desa yang lainnya......mungkin ini perlu juga untuk dilakukan penelitian lebih mendalam. siapa dan mengapa kuburan panjang tersebut???........

Setelah direnovasi antogan yang dulu alami dengan segala kemistisannya,kini sudah berubah kalau dulu mau ke airterjun menyusuri lewat hilir sungai,kini harus lewat hulu sungai dari atas samping air terjun.dan masih banyak lagi perubahan yang diantaranya sebagai tempat mojok.kini antogan sepi dari pengunjung...mungkin dikarenakan semakin banyak bermunculan tempat-tempat wisata yang baru dan lebih menawarkan kesenangan yang lainnya bagi masyarakat.mudah-mudahan kedepan antogan kembali ramai dikunjungi masyarakat,seperti awal-awal antogan di renovasi.

WATU ULO

Jangan salah watu ulo bukan hanya di daerah ambulu jember.tapi di daerah banyuwangi ada watu ulo tepatnya didesa bunder.Didekat antogan ada juga batu yang sangat aneh dan unik ,yaitu batu seperti tubuh ular merayap.dan sangat panjang sekali dari desa bunder/samping lap boladekat PDAM daerah bunder sampai ke daerah desa gumuksari dan benelan lor..
yang aneh lagi adalah nampak dengan jelas bekas potongan ditubuh ular yang sudah menjadi batu tersebut tersebut .lebar badan/batu ular kira-kira 1-2 meter ,jarak tiap potongan sekitar lebih kurang 5 meter .seakan-akan ular tersebut selagi hidup mati dengan tubuh di cincang menjadi beberapa bagian. batu ular ini sampai sekarang belum ada yang meneliti tentang asal usul terjadinya batu tersebut.......cerita yang berkembang di masyarakat batu tersebut adalah tubuh ular yang di bunuh dengan cara di cincang pada masa lampau dan mengeras jadi batu .badannya di desa bunder ......dan kepalanya ada di daerah pantai watu ulo ambulu-jember .

monggo diteliti............kang ketinggalan ikay

putune ki kuda kedhapen

SEJARAH BANYUWANGI

www.banyuwangikab.go.id

Merujuk data sejarah yang ada, sepanjang sejarah Blambangan kiranya tanggal 18 Desember 1771 merupakan peristiwa sejarah yang paling tua yang patut diangkat sebagai hari jadi Banyuwangi. Sebelum peristiwa puncak perang Puputan Bayu tersebut sebenarnya ada peristiwa lain yang mendahuluinya, yang juga heroik-patriotik, yaitu peristiwa penyerangan para pejuang Blambangan di bawah pimpinan Pangeran Puger ( putra Wong Agung Wilis ) ke benteng VOC di Banyualit pada tahun 1768.

Namun sayang peristiwa tersebut tidak tercatat secara lengkap pertanggalannya, dan selain itu terkesan bahwa dalam penyerangan tersebut kita kalah total, sedang pihak musuh hampir tidak menderita kerugian apapun. Pada peristiwa ini Pangeran Puger gugur, sedang Wong Agung Wilis, setelah Lateng dihancurkan, terluka, tertangkap dan kemudian dibuang ke Pulau Banda ( Lekkerkerker, 1923 ).

Berdasarkan data sejarah nama Banyuwangi tidak dapat terlepas dengan keajayaan Blambangan. Sejak jaman Pangeran Tawang Alun (1655-1691) dan Pangeran Danuningrat (1736-1763), bahkan juga sampai ketika Blambangan berada di bawah perlindungan Bali (1763-1767), VOC belum pernah tertarik untuk memasuki dan mengelola Blambangan ( Ibid.1923 :1045 ).

Pada tahun 1743 Jawa Bagian Timur ( termasuk Blambangan ) diserahkan oleh Pakubuwono II kepada VOC, VOC merasa Blambangan memang sudah menjadi miliknya. Namun untuk sementara masih dibiarkan sebagai barang simpanan, yang baru akan dikelola sewaktu-waktu, kalau sudah diperlukan. Bahkan ketika Danuningrat memina bantuan VOC untuk melepaskan diri dari Bali, VOC masih belum tertarik untuk melihat ke Blambangan (Ibid 1923:1046).

Namun barulah setelah Inggris menjalin hubungan dagang dengan Blambangan dan mendirikan kantor dagangnya (komplek Inggrisan sekarang) pada tahun 1766 di bandar kecil Banyuwangi ( yang pada waktu itu juga disebut Tirtaganda, Tirtaarum atau Toyaarum), maka VOC langsung bergerak untuk segera merebut Banyuwangi dan mengamankan seluruh Blambangan. Secara umum dalam peprangan yang terjadi pada tahun 1767-1772 ( 5 tahun ) itu, VOC memang berusaha untuk merebut seluruh Blambangan. Namun secara khusus sebenarnya VOC terdorong untuk segera merebut Banyuwangi, yang pada waktu itu sudah mulai berkembang menjadi pusat perdagangan di Blambangan, yang telah dikuasai Inggris.

Dengan demikian jelas, bahwa lahirnya sebuah tempat yag kemudian menjadi terkenal dengan nama Banyuwangi, telah menjadi kasus-beli terjadinya peperangan dahsyat, perang Puputan Bayu. Kalau sekiranya Inggris tidak bercokol di Banyuwangi pada tahun 1766, mungkin VOC tidak akan buru-buru melakukan ekspansinya ke Blambangan pada tahun 1767. Dan karena itu mungkin perang Puputan Bayu tidak akan terjadi ( puncaknya ) pada tanggal 18 Desember 1771. Dengan demikian pasti terdapat hubungan yang erat perang Puputan Bayu dengan lahirnya sebuah tempat yang bernama Banyuwangi. Dengan perkataan lain, perang Puputan Bayu merupakan bagian dari proses lahirnya Banyuwangi. Karena itu, penetapan tanggal 18 Desember 1771 sebagai hari jadi Banyuwangi sesungguhnya sangat rasional.

DAFTAR BUPATI BANYUWANGI

R.Oesman Soemodinoto R. Soegito Noto Soegito
Djoko Supaat Slamet
Periode : 1942 - 1947
Periode : 1955 - 1965
Periode : 1966 - 1978

Susilo Suhartono, SH S. Djoko Wasito Harwin Wasisto
Periode : 1978 - 1983 Periode : 1983 - 1988 Periode : 1988 - 1991

H. Turyono Purnomo Sidik Ir. H. Samsul Hadi Ratna Ani Lestari, SE. MM.
Periode : 1991 - 2000 Periode : 2000 - 2005 Periode : 2005 - 2010

periode 2011-2015...................................gancang jenggirato maning lareee......

Menjejaki Sejarah Keagungan Kerajaan Blambangan

TEMPO/Ika Ningtyas

TEMPO Interaktif, BANYUWANGI - JARUM jam di tanganku menunjukkan angka sembilan pagi. Tanah di Desa Macan Putih, Kecamatan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, masih basah setelah diguyur hujan sejak subuh. Laju bus yang membawa rombonganku beranggotakan 40 orang berjalan lambat menyusuri jalanan desa yang sempit. Dari kaca jendela bus, saya bisa memandang hamparan sawah di kanan dan kiri jalan.

Saat itu, pertengahan Mei lalu, saya memulai perjalanan menyusuri jejak Kerajaan Blambangan. Awal penjejakan memang dimulai dari Desa Macan Putih, sekitar 10 kilometer dari Kota Banyuwangi.

Saya merasa tertarik menapaki jejak kerajaan bercorak Hindu terakhir di tanah Jawa itu. Kerajaan yang berdiri sekitar abad XIII hingga abad XVIII itu hampir tidak pernah tercatat dalam buku sejarah nasional. Penelitian sejarah juga tergolong minim. Kerajaan Blambangan lebih populer diceritakan sebagai legenda dan mitos. Sebut saja tentang epos yang cukup terkenal: kisah Damarwulan versus Minakjingga.

Saya berkesempatan menyusuri jejak Kerajaan Blambangan itu sebagai rangkaian acara Blambangan Heritage Trail yang diselenggarakan sebuah universitas swasta di Banyuwangi. Dosen Sejarah Universitas Gajah Mada Doktor Sri Margana didapuk menjadi pemateri dalam acara itu. Desertasi doktor berusia 40 tahun itu di Universitas Leiden, Belanda, berjudul 'JAVA'S LAST FRONTIER: The Struggle for Hegemony of Blambangan, c 1763 - 1813.' dianggap semakin membuka sejarah Kerajaan Blambangan di era kolonial.

Para petani di Desa Macan Putih tampak sudah sibuk merawat tanaman padinya yang sebentar lagi memasuki masa panen. Berlomba dengan suara mesin bus, lamat-lamat saya mendengarkan bunyi-bunyian yang ditimbulkan dari kiling bambu. Ada sekitar lima kiling setinggi 10 meter ditanam di pinggiran sawah. Kiling itu terbuat dari seruas kayu yang dipasang di ujung bambu. Pada saat ditiup angin, kiling akan berputar dan menghasilkan bunyi, yang oleh petani di Banyuwangi dipercaya bisa mengusir burung.

Sebelum menjadi Desa Macan Putih, kawasan ini diberi nama hutan Sudiamara. Menurut Sri Margana, sekitar tahun 1665, Raja Blambangan ke VIII, yakni Tawang Alun II Danurea, menjadikan daerah yang subur ini sebagai ibu kota kerajaan.

Setelah Kerajaan Majapahit runtuh abad XV, Blambangan menjadi rebutan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Demak, Pajang, dan Mataram, sebagai bagian ekspansi kerajaan-kerajaan itu ke wilayah Jawa bagian timur. Kerajaan-kerajaan di Bali, seperti Gelgel dan Mengwi juga berkepentingan dengan Blambangan untuk menangkal masuknya Islam. Sehingga, ibu kota Blambangan yang semula di Panarukan (sekarang masuk Situbondo) dan bercorak maritim, semakin terdesak ke pedalaman.

Dari sembilan raja yang pernah berkuasa di Blambangan, Tawang Alun II (1665-1691) merupakan raja terbesar. Wilayah kekuasaannya menjangkau Jember, Lumajang, Situbondo dan Bali. Masyarakat Blambangan saat itu hidup damai dan makmur, setelah sekian lamanya terlibat dalam berbagai peperangan melawan ekspansi kerajaan-kerajaan dari barat dan timur.

Karakter multikultur Sang Raja, tutur Margana, menjadi rahasia kebesarannya. Meskipun Tawang Alun penganut Hindu yang taat, tapi dia tidak melarang komunitas Islam berkembang. "Yang ia tentang adalah dominansi asing," ujarnya.

Namun, menurut Margana, hanya sedikit sumber sejarah yang menerangkan tentang masa Tawang Alun II ini akibat tidak ada kontak dengan bangsa asing. Riwayat Tawang Alun II banyak ditulis dalam arsip Belanda, justeru pada masa akhirnya tahtanya. Yakni ketika upacara ngaben jenasahnya yang digelar secara spektakuler. Alkisah, dalam upacara sebanyak 271 isteri dari 400 isteri Tawang Alun ikut membakar diri (sati).

Tempat kremasi jenasah Tawang Alun hingga saat ini masih bisa ditemukan. Terletak satu kilometer dari Balai Desa Macan Putih. Area seluas sekitar setengah hektare tersebut dikelilingi tembok putih dengan satu pintu pagar yang lebarnya hanya untuk dilewati satu orang. Di halaman, tumbuh pohon beringin berusia puluhan tahun.

Bangunan utama di lahan tersebut mirip pendopo berbentuk segi enam, berlantai keramik putih. Sebuah batu sebesar kepala manusia tertanam di tengah dengan dua payung di atasnya.

Pagar dan pendopo tersebut sebenarnya bukan bangunan asli. Masyarakat sekitarlah yang berinisiatif memugarnya. Menurut Nuruddin, si juru kunci, bangunan itu dipugar tahun 1968.

Sementara letak bangunan Kerajaan belum diketahui dengan pasti. Masyarakat yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Situs Macan Putih pernah melakukan penggalian di 17 titik. Namun kegiatan itu tak sampai rampung, dan akhirnya ditimbun lagi.

Nuruddin mengkisahkan, warga setempat masih sering menemukan sisa-sisa batu bata yang diperkirakan bekas bangunan kerajaan, berukuran dua kali lebih besar dibanding ukuran batu bata saat ini.

Perjalanan dari Desa Macan Putih, berlanjut ke Desa Bayu, Kecamatan Songgon. Sepanjang perjalanan kami disuguhi aroma durian. Ya, kecamatan yang berbatasan dengan Bondowoso saat itu sedang menikmati masa puncak panen durian.

Sebelum sampai di Desa Bayu, kami menjumpai sebuah monumen peringatan Puputan Bayu. Monumen yang dibangun tahun 2004 ini, sebagai simbol perang puputan masyarakat Blambangan yang dipimpin Rempeg Jagapati melawan VOC Belanda yang pada abad-18 juga berusaha menguasai Blambangan. Prajurit Blambangan memenangkan perang yang berlangsung 18 Desember 1771 itu, dengan ditandai terbunuhnya pimpinan pasukan VOC, Van Schaar. Tanggal tersebut kini dipakai sebagai Hari Jadi Banyuwangi.

Jagapati merupakan keturunan Tawang Alun yang lari dari Kerajaan Blambangan yang saat itu berpusat di Lateng (sekarang kecamatan Rogojampi) karena tidak puas terhadap VOC yang mengangkat raja Islam yang ternyata korup. Dia akhirnya menobatkan diri sebagai Susuhunan Jagapati di Rowo Bayu dengan menghimpun prajurit-prajurit yang kecewa. Di Rowo Bayu, Jagapati membangun tempat mirip kerajaan sehingga membuat VOC marah.

Rowo Bayu saat ini adalah sebuah rawa di kaki Gunung Raung yang dikelilingi hutan pinus seluas delapan hektare. Rawa yang airnya berwarna hijau ini merupakan pertemuan tiga mata air, yakni Sendang Kaputren, Sendang Wigangga, dan Sendang Kamulyan. Selain hutan pinus, seluas tiga hektare lainnya merupakan hutan dengan berbagai jenis tanaman dan semak belukar, khas hutan tropis yang dihuni berbagai satwa. Hutan ini merupakan bagian Kesatuan Pemangku Hutan Rogojampi, Banyuwangi Barat.

Perlawanan rakyat Blambangan itu merupakan puncak dalam memerangi berbagai dominansi asing. Namun setahun kemudian, tepatnya pada Oktober 1772, VOC membalas kekalahannya dengan mengirim 1.500 pasukan menumpas prajurit Blambangan. Lumbung-lumbung padi di Songgon, dibakar sehingga perlawanan rakyat Blambangan melemah akibat kelaparan.

Menurut Sri Margana, saat itu alam Rowo Bayu tak seindah sekarang, melainkan sangat menyeramkan. Ribuan prajurit Blambangan dibunuh, dan kepalanya digelantungkan di pohon-pohon. Bau anyir darah menyeruap kemana-mana. Rakyat Blambangan yang semula berjumlah 8.000-an jiwa hanya tersisa sekitar 2.000 ribuan jiwa akibat perang itu. "Inilah perang paling sadis di Indonesia," ucap Margana.

Bekas kerajaan di Rowo Bayu belum ditemukan hingga kini dan membutuhkan penelitian arkeologis lebih lanjut. Situs yang bisa ditemui justeru situs Raja Tawang Alun, yakni Candi Puncak Agung Macan Putih dan Petilasan Pertapaan Tawang Alun.

Dua situs yang dibangun sekitar tahun 2006 lalu itu sebagai pertanda bahwa Tawang Alun pernah menjejakkan diri di Rowo Bayu, jauh sebelum periode Jagapati. Tawang Alun lebih dulu membangun kerajaannya di Rowo Bayu sebelum pindah ke Macan Putih karena diserang oleh adiknya sendiri, Mas Wila.

Selain sebagai tujuan wisata alam, Rowo Bayu sering dikunjungi umat Hindu di Banyuwangi maupun Bali yang ingin bertapa atau mandi membersihkan diri di mata air sekitar situs. Karena itu, menurut Mbah Saji, si juru kunci, kedua situs itu justru dibangun oleh salah seorang warga Hindu asal Bali yang sering mendatangi Rowo Bayu. "Tapi tempat ini tetap terbuka bagi siapa saja," kisah Mbah Saji.

Hanya satu jam kami berada di Desa Bayu, Songgon. Makan siang kami nikmati di atas bus dengan buah rambutan sebagai pencuci mulut. Lagu-lagu tradisional berbahasa Using, Banyuwangi, terus menemani perjalanan kami menuju tempat ketiga: Kecamatan Muncar, yang kami tempuh dalam 30 menit.

Muncar adalah pusat kerajaan Blambangan yang dibangun VOC setelah kekalahan rakyat Blambangan dalam perang Puputan Bayu. Bisa disebut, di Muncar inilah periode Kerajaan Blambangan II yang bercorak Islam dimulai, dan merupakan ibu kota kerajaan terakhir sebelum akhirnya pindah ke Banyuwangi (saat ini menjadi letak Pendopo Kabupaten).

Kami lebih dulu mampir di Situs Umpak Songo, Desa Tembokrejo. Situs ini dipercaya sebagai bekas reruntuhan bagian kerajaan. Di dalam areal seluas setengah hektare itu terdapat 49 batu besar dengan sembilan batu di antaranya berlubang di tengah. Si juru kunci, Soimin, menceritakan, batu-batu yang tengahnya berlubang itu berfungsi sebagai umpak atau penyangga. Karena itulah, situs ini dinamakan Umpak Songo yang artinya sembilan penyangga.

Sri Margana menuturkan, VOC memindahkan ibu kota kerajaan ke wilayah ini karena letaknya yang berdekatan dengan Pelabuhan Muncar (dulu bernama Ulupampang). VOC berkepentingan mengawasi Selat Bali itu dari kerajaan-kerajaan di Bali (Gelgel dan Mengwi) yang berusaha merebut Blambangan. Apalagi, kerajaan-kerajaan di Bali itu kerap memberi bantuan kepada Blambangan saat peperangan melawan VOC maupun kerajaan-kerajaan Islam sehingga Blambangan sulit terkalahkan.

Langkah lain, kata Margana, VOC akhirnya terpaksa bekerja sama dengan Mataram Islam untuk mengislamkan Blambangan sebagai upaya untuk memutus hubungan Blambangan dengan Bali. Islamisasi itu ditempuh dengan menempatkan orang-orang Mataram Islam untuk menjadi raja di Blambangan dengan harapan proses Islamisasi berlangsung cepat.

Situs lainnya yang bisa disaksikan di wilayan ini adalah Situs Sitihinggil yang berarti tanah yang tinggi. Hal ini merujuk pada bahasa Jawa. Siti yang artinya tanah, sedangkan hinggil berarti tinggi. Dulunya, tempat ini dipakai VOC untuk memata-matai musuh dari kerajaan-kerajaan Bali yang akan melakukan penyerangan. Dari Situs Umpak Songo, kita menempuhnya dalam waktu 10 menit saja ke arah timur.

Ya benar saja, ketika saya naik ke puncak Sitihinggil, pemandangan lautan lepas dengan kapal-kapal nelayan terlihat cukup jelas. Meskipun sedikit terhalangi oleh bangunan rumah susun yang padat di sekitar situs.

Dari Sitihinggil, kami menuju Pelabuhan Muncar. Nampak ratusan kapal yang didominasi warna hijau, kuning dan merah, tengah bersandar di kolam labuh ketika kami tiba sekitar jam 15.00 WIB. Nelayan-nelayan ada yang baru turun dari kapal, mengangkut berton-ton ikan hasil tangkapan.

Pelabuhan inilah, yang menjadi jantung pertahanan sekaligus pusat militer VOC pada abad XVII di Blambangan. VOC mengangkat warga Tionghoa menjadi kepala pelabuhan, yang dulunya bernama Sahbandar Ship. Pelabuhan ini cukup ramai dikunjungi pedagang-pedagang dari Cina, Arab, dan beberapa wilayah Nusantara. Sehingga, di sekitar pelabuhan terbentuk perkampungan-perkampungan berbagai etnis itu.

Sampai sekarang, Pelabuhan Muncar tetap padat karena menjadi tempat bergantung 13 ribu nelayan mencari ikan dengan 1.700-an unit kapal. Hasil tangkapan nelayan dalam setahun rata-rata mencapai 30 ribu ton ikan yang menjadikan Muncar sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia.

Jam menunjuk pukul 16.00, menjadikan kami tak bisa berlama-lama menikmati kesibukan nelayan. Apalagi, tiba-tiba bulir air jatuh dari langit. Kami bergegas kembali ke dalam bus.

Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Taman Nasional Alas Purwo (TNAP), Kecamatan Tegaldlimo, dengan waktu tempuh sekitar dua jam.

Melewati hutan seluas 43.420 hektare saat tidak ada sinar matahari, membuat bulu roma berdiri. Gelap. Kanan-kiri jalan pepohonan berdiri rapat. Suara satwa malam seolah berlomba dengan suara mesin bus. Kami harus melewati jalan sejauh 15 kilometer untuk memasuki kawasan Taman Nasional. Kondisi jalan rusak parah, penuh lubang. Perjalanan serasa di atas kapal laut, diayun gelombang ke kanan dan ke kiri.

Setelah melewati perjalanan yang disertai kecemasan, kami tiba di pesanggrahan pantai Trianggulasi yang menjadi tempat kami bermalam. Kami akhirnya bisa bernapas lega. Tidur menjadi agenda yang sangat dinantikan, ditemani suara deburan ombak laut selatan.

Agenda sesungguhnya baru dimulai keesokan harinya. Ketika, sinar matahari mulai menimpa bumi, pemandangan TNAP terlihat amat elok. Pepohonan menjulang dengan daun-daunnya yang basah oleh embun. Suara kicauan burung bersahutan. Ratusan kera berekor panjang, tiba-tiba memenuhi halaman pesanggrahan kami, dan siap mencuri makanan yang diacuhkan pemiliknya.

Alas purwo dianggap sebagai hutan tertua di Jawa. Ada 500-an jenis tanaman yang tumbuh di hutan ini yang menjadi habitat bagi berbagai satwa liar. Menurut Sri Margana, disinilah, dulunya, orang-orang Majapahit yang menjadi pemeluk Hindu yang taat melarikan diri karena menolak pengislaman dari utusan Kerajaan Mataram.

Sebagai peninggalannya, kami menjumpai dua pura yang berdiri di tengah hutan, sekitar satu kilometer dari pesanggrahan pantai Trianggulasi, yakni Pura Kawitan dan Pura Giri Selaka.

Menurut Mangku Adi, seorang pemangku, Situs Kawitan ditemukan secara tak sengaja oleh penduduk sekitar tahun 1965 dan mulai dibuka untuk kegiatan keagamaan pada tahun 1968. Adapun Pura Giri Selaka, yang bersebelahan dengan Pura Kawitan, dibangun tahun 1996.

Pura Giri, katanya, dibangun karena umat yang melakukan ritual semakin banyak. Upacara yang rutin dilakukan adalah upacara Pager Wesi, yang digelar setiap 120 hari sekali. Upacara ini memuji Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta mensyukuri ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh para dewa.

Latar sejarah inilah, yang menjadikan Alas Purwo begitu dikeramatkan. Mereka yang berkunjung di sini tak sekedar menikmati keindahan alamnya yang masih alami. Sebagian besar, mereka datang untuk melakukan wisata spritual. Bukan hanya umat Hindu, melainkan umat agama lain pun berdatangan. Mereka melakukan pemujaan, berdoa, dan bersemedi. Selain dua pura itu, aktivitas spiritual banyak dilakukan di goa-goa, yang jumlahnya sekitar 40 buah. Goa Istana, Goa Basori, dan Goa Mayangkara, adalah goa-goa yang paling banyak dikunjungi.

Ketika bus mulai membawaku pulang, saya merasa bersyukur. Meski perhatiaan pemerintah masih minim terhadap sejarah Kerajaan Blambangan, namun riwayatnya tetap hidup di masyarakat. Peninggalan kerajaan menjadi tempat yang dikeramatkan, sebagai cara masyarakat menghormati leluhurnya. IKA NINGTYAS.


http://www.tempointeraktif.com/hg/surabaya/2010/05/31/brk,20100531-251395,id.html

TRADISI MANTRA USING

Salah satu kelompok masyarakat adat yang memiliki tradisi unik dan langka di daerah Jawa Timur adalah suku using. Kelompok masyarakat yang terletak di daerah pinggiran Banyuwangi ini memiliki tradisi lisan warisan kerajaan Blambangan, yakni tidak lain adalah memuja mantra. Mantra adalah Do’a Sakral kesukuan yang mengandung Magis dan berkekuatan Ghoib.
Diantara mantra yang sering dipakai adalah Sabuk Mangir dan Jaran Goyang. Kedua mantra ini masing masing memiliki kekuatan magis yang berlainan. Sabuk Mangir merupakan mantra yang pada prakteknya digunakan untuk pengasihan(mendapatkan jodoh) secara halus. Sedangkan Jaran Goyang merupakan mantra yang digunakan untuk pengasihan secara kasar.
Buku Memuja Mantra; Sabuk Mangir dan Jaran Goyang Masyarakat Suku Using Banyuwangi berusaha membahas secara komprehensif ihwal praktek santet suku Using Banyuwangi. Buku yang ditulis oleh Heru S. Saputra, Dosen Universitas Jember (UNEJ) ini berangkat dari penelitian lapangannya di tiga tempat desa kultural Using yang berbasis mantra seperti Desa Kemiren dan Olehsari (keduanya di Kecamatan Gajah) serta Mangir (Kecamatan Rogojampi).
Tradisi bermantra sebenarnya sejak lama telah mengakar kuat dalam kehidupan kelompok etnik Using. Pada dasarnya, masyarakat Using memiliki berbagai macam mantra. Namun secara garis besar dapat dipilah menjadi tiga jenis. Pertama, mantra berjenis santet yang berfungsi sebagai pengasihan- kemudian dikenal dengan istilah - magi kuning jika mengandung positif dan magi merah jika mengandung negative. Kedua, mantra berjenis sihir yang bersifat merusak dan berpotensi menghilangkan nyawa- kemudian dikenal dengan istilah - magi hitam. Ketiga, mantra yang bersifat positif, yakni mantra yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit- kemudian dikenal dengan istilah magi putih.
Artikel hanya membahas pada mantra berjenis santet, yakni mantra Sabuk Mangir dan Mantra Jaran Goyang. Alasannya dua mantra inilah yang sering digunakan masyarakat Using. Magi bagi masyarakat Using merupakan sesuatu yang diyakini mampu memberi kekuatan ghaib dan mampu mempengaruhi alam pikiran dan prilaku seseorang. Sedangkan santet merupakan salah satu jenis ngelmu yang dimiliki masyarakat using, yakni ngelmu pengasihan.
Pada umumnya, Mantra Sabuk Mangir digunakan oleh para kawula muda untuk mendapatkan jodoh. Mereka melakukan mantra ini dilandasi dengan ketulusan hati, yakni untuk mendapatkan kebahagiaan secara hakiki. Proses bekerjanya kekuatan magi pada mantra Sabuk Mangir berjalan dengan halus atau pelan – pelan sehingga seseorang yang terkena oleh mantra tersebut tidak akan menyadari bahwa dirinya terkena ngelmu ghaib. Oleh karena itu, pengaruh kekuatan magi terhadap kesadaran seseorang terasa alami.
Mantra yang dapat digunakan oleh laki-laki untuk memikat perempuan atau digunakan oleh perempuan untuk memikat laki-laki ini tidak memiliki dampak social yang berarti. Sementara itu, Mantra Jaran Goyang termasuk jenis Mantra santet bermagi merah digunakan untuk pengasihan ( percintaan ) antarinividu dengan diwarnai rasa dendam. Proses bekerjanya kekuatan magi pada mantra Jaran Goyang berjalan lebih kasar atau cepat sehingga seseorang yang terkena mantra akan berprilaku tidakwajar atau tidak alami. Pada umumnya, Mantra Jaran Goyang ini digunakan oleh laki-laki untuk memikat perempuan. Namun, mantra Jaran Goyang ini memiliki dampak social yang negative, baik bagi si subjek ( pemantra ) maupun si objek. Selain itu, hasil pemanfaatan mantra Jaran Goyang bersifat fariatif dari tingkatan tergila-gila sampai gila beneran.
Fungsi mantra Sabuk Mangir dan Jaran Goyang bagi masyarakat using dapat dipilah menjadi dua fungsi individual dan social. Fungsi individual tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan psoikis dan biologis Sementara itu, fungsi sosial mantra Sabuk Mangir dan Jaran Goyang dapat bersifat integrative ( menyatu ) dan disintegratif ( memisah). Kedua fungsi ini berlaku ketika mereka tidak mampu memanfaatkan mekanisme budaya lokal. Budaya local yang digunakan untuk mencari jodoh misalnya Gredhoan ( mencari jodoh sesuan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW ), Bathokan ( mencari jodoh dengan memanfaatkan media warung tradisional ) dan Mlayokaken atau Colongan ( mencari jodoh dengan cara melarikan atau mencuri pacar untuk dinikahi ). Selain fungsi utama sebagai pranata social tradisional, fungsi social lain mantra Sabuk Mangir dan Jaran Goyang adalah sebagai penekan atau pemaksa berlakunya tata nilai dalam masyarakat, sebagai peningkatan perasaan solidaritas kelompok, dan sebagai penebal kekuatan emosi religiusitas atau kepercayaan terhadap kekuatan supranatural.
Hal ini merupakan potret khasanah tradisi local masyarakat Using Jawa Timur yang tergolong langka.
Puisi lisan Using jenis mantra (selanjutnya kita sebut mantra Using) merupakan doa sakral kesukuan yang mengandung magic dan berkekuatan gaib.
Mantra berbahasa Using tersebut merupakan produk budaya yang bersifat sinkretis antara kepercayaan lokal dengan tradisi agama modern, seperti Hindu,Budha, dan Islam. Bagi orang Using, mantra merupakan salah satu khazanah budaya kelisanan yang integral dengan khazanah budaya lainnya. Hingga kini eksistensinya masih tetap dibutuhkan oleh kelompok etnik Using. Bahkan dalam batas tertentu, tradisi mantra Using merupakan alternative pranata social tradisional, ketika pranata formal tidak mampu lagi mengakomodasi kepentingan mereka.

Oleh karena itu, muncul pameo bahwa bukan orang Using kalau tidak dapat menyantet. Pemanfaatan mantra juga merupakan potret pola kehidupan yang pragmatis. Pemanfaatan mantra pengasihan, misalnya, merupakan pola jalan pintas manakala mekanisme budaya seperti gredoan, bathokan, mlayokaken/colongan, ngleboni, ngunggah-unggahi, dan ngayuh tidak bisa dilakukan.

Mantra Using memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan mantra-mantra kelompok etnik lainnya di Nusantara. Keunikan tersebut terletak pada pembagian jenis magic nya. Atas dasar sumber ajaran dan tujuan pemakaiannya, pembagian jenis magic mantra Using bukan hanya menjadi dua macam (hitam – putih), melainkan 4 macam, yaitu; magi hitam, merah, kuning dan putih. Keempat jenis magi tersebut dapat dimanfaatkan secara homeophatic magic maupun contagions magic.

Mantra magi hitam, yaitu mantra yang dijiwai oleh nilai-nilai kejahatan dan digunakan untuk tujuan kejahatan. Korban mantra magi hitam bukan hanya dihabisi nyawanya, tetapi seringkali juga harta bendanya. Yang tergolong mantra magi hitam, antara lain adalah Bantal Nyawa, Bantal Kancing, Cekek, Sebul, dan Setah Kuburan.

Mantra magi merah ialah mantra yang pemakaiannya tidak dilandasi hati nurani, tetpi didorong untuk memenuhi hawa nafsu dengan tujuan agar korban tersiksa batin dan fisiknya. Kadar pengaruh penggunaan mantra ini bias meluas ke masalah social, tetapi tidak sampai berakibat fatal sebagaimana pada mantra magi hitam. Yang tergolong mantra magi merah, antara lain, adalah ; Jaran Goyang, Siti Henar, Semut Gatel, Bantal Guling, Gombal Kobong, dan Polong Dara.

Mantra magi kuning ialah mantra yang penggunaannya didasari ketulusan hati dan maksud baik; biasanya hanya terbatas pada hubungan antar individu. Penggunaan mantra ini bukan hanya agar disenangi atau dicintai sesame manusia, tetapi juga termasuk binatang. Yang tergolong mantra magi kuning, antara lain; Sabuk Mangir, Sigandrung mangu mangu, Prabu Kenya, Puter Giling, Damar Wulan, Semar Mesem, Ambarsari, si Kumbang Jati, dan Tes putih-tes abang.

Mantra magi putih adalah mantra yang dijiwai oleh nilai-nilai kebaikan dan dugunakan untuk tujuan kebaikan. Mantra ini berfungsi untuk menetralisir praktek mantra magi hitam dan merah, baik untuk penyembuhan maupun penolak bala. Yang tergolong mantra magi putih adalah semua mantra yang digunakanuntuk penyembuhan atau pengobatan dan pencegahan atau penolakan bala.

Dalam konteks budaya Using, mantra magi hitam digolongkan ke dalam sihir (‘pembunuhan’), mantra magi merah dan kuning digolongkan ke dalam santet (‘pengasihan’), sedangkan mantra magi putih digolongkan ke dalam penyembuhan.
Bagi wong osing santet sudah membudaya bahkan anak kelas tiga SD pun mengerti /mengetahui apa itu santet.tapi sawangane generasi kang saiki kuryang ngerti paran iku kang aran santet{mantra pengasihan}.

PAHLAWAN BLAMBANGAN


 “Betapapun sakitnya kekalahan dalam perang itu, amat lebih sakit lagi melihat kenyataan bahwa yang memerangi rakyat Blambangan saat itu adalah saudara-saudara sesama pribumi dari Jawa dan Madura yang diperalat oleh VOC,”  Hasan Ali 


   PRABU TAWANG ALUN (1655-1691)

Prabu Tawang Alun dahulu pernah berkuasa dan menjadi raja Blambangan (1655-1691) yang pada saat itu pusat kerajaan terus berpindah, mulai dari Umpak Songgon, Muncar, Kedawung, Songgon lalu Macanputih. Pada tahun 1676 Prabu Tawang Alun bergelar Sesuhunan Blambangan yang lepas dari Mataram dan Bali, setelah Prabu Tawang Alun merasakan penyesalan akibat terbunuhnya Mas Wilo, Mas Tanjung Sari (dalam peperangan antara Prabu Tawang Alun dengan adik-adiknya yang searing disbut perang saudara), beliau bertapa dilereng gunung raung di hutan Sudyamara atas petunjuk Hyang Maha Batara, dengan menunggangi macanputih Prabu Tawang Alun menuju ke Sudimara dan membangun istana macanputih, beliau membangun istana itu selama 5 tahun 10 bulan dengan menggunakan batu bata merah setal 6 kaki, tinggi 12 kaki, dan dikelilingi pagar tenbok sepanjang 4,5 km.
Didekat gerbang macan putih terdapat sisa peninggalan Belanda berupa prasasti. Karena bentuknya bundar seperti bola, maka warga macanputih menyebutnya Prasasti Penthol. Prabu Tawng Alun wafat pada tanggal 18 Desember 1691 di Pelecutan.

   PANGERAN JAGAPATI

Nama aslinya yaitu Mas Rempeg, beliau adalah putra dari Mas Bagus Dalem Wiroguno atau Mas Bagus Puri dari istri selirnya. Beliau juga keturunan murni Prabu Tawang Alun dari jalur selir. Sejak remaja ia menjadi pengikut Wong Agung Wilis, kedekatannya dengan Wong Agung Wilis menjadikan ia sangat anti Belanda. Pada tahun 1768 Mas Rempeg ikut berperang bersama Wong Agung Wilis, ia adalah mantri muka Wong Agung Wilis, maka ia menjadi orang pertama dalam peperangan dengan Wong Agung Wilis. Setelah Wong Agung Wilis tertangkap perjuangan melawan VOC dilanjutkan olehnya. Kekecewaan terhadap penangkapan dan pembuangan Wong Agung Wilis mendorongnya pergi ke daerah Bayu tepatnya pada tanggal 18 Mei 1768. Sebab pada saat Wong Agung wilis tertangkap parajagabela dan orang-orang terdekatnya menyingkir ke Bayu.

Demikianlah setelah menetap di Bayu dan didukung oleh paraajar sosok Mas Rempek menjadi kepercayaan rakyat. Ia mengatakan bahwa dalam dirinya bersemayam arwah Wong Agung Wilis. Berbagai cara dilakukan oleh Mas rempeg menarik simpati rakyat Blambangan ke pihaknya karena ia juga berjanji akan terus melanjutkan perjuangan Wong Agung Wilis. Maka banyak penduduk Ulupampang dan dari daerah-daerah lainnya diseluruh Blambangan berbondong-bondong sambil membawa senjata bergabung dengan Mas Rempeg di Bayu. Ketika itu Mas Rempeg telah benar-benar siap berperang, terbukti Ia telah membangun benteng yang sangat kuat serta perlengkapan perang lainnya. Atas pengaruhnya itu Mas rempek dianugerahi Pangeran Jagapati oleh pengikutnya. Akhirnya, pada tanggal 19 Desember 1771 Pangeran Jagapati tewas akibat luka yang sangat parah setelah berperang.

  WONG AGUNG WILIS
Wong Agung Wilis, adalah keturunan Prabu Tawang Alun dari Kerajaan Blambangan. Kerajaan Blambangan adalah cikal bakal tumbuhnya Kabupaten Banyuwangi. Sejak muda, Wilis dikenal berani menentang kebijakan VOC/Belanda, dengan melakukan tiga peperangan besar, yakni perang Ulu Pampang, perang Lateng, dan perang Banyualit selama tahun 1678 - 1781. Saat perang Banyualit inilah, Wong Agung Wilis terkepung namun tetap menolak ajakan perundingan dari VOC/Belanda.

Kegigihan Wong Agung Wilis, menginspirasi pejuang-pejuang sesudahnya, yang selalu menyebut diri sebagai titisan Wilis. Salah satu pejuang titisan Wilis adalah Rempeg Jagapati.

Rempeg terkenal karena memimpin perang Bayu tahun 1771 yang mengakibatkan VOC rugi 8 ton emas. Para perwira VOC juga banyak yang tewas. Perang itu menjadi perang terbesar dalam sejarah yang dilakukan rakyat pribumi dalam melawan penjajah.

Sumber-sumber tradisional seperti Babad Blambangan dan Babad Tawang Alun menyebutkan nama kecil Wong Agung Wilis ialah Mas Sirna anak dari Mas Purba. Mas Purba merupakan penguasa Blambangan yang dilantik pada tahun 1697 oleh penguasa Bali dan bergelar Pangeran Danurejo. Dahulu terjadi perkimpoian politik antara Pangeran Danurejo dengan Putri Mengwi yang dikarunia seorang anak bernama Mas Sirna, Wong Agung Wilis merupakan nama ketika ia beranjak dewasa. Tulisan yang dikarang oleh Brandes menyebutkan bahwa nama Wong Agung Wilis didapat ketika ia menjadi Patih Blambangan. Sedangkan perkimpoian Pangeran danurejo dengan permaisurinya (putri Untung Suropati) memiliki anak bernama Mas Ayu Gana, Mas Nuyang, Mas Padhawajaya dan Mas Ayu Dupati.
Setelah Pangeran Danurejo meninggal tahun 1736, kekuasaan diambil alih oleh putranya yang bernama Nuyang atau sering disebut Mas Jingga. Kemudian ia bergelar Danuringrat ketika menjadi penguasa Blambangan yang diangkat oleh Cokroda Mengwi dan berkuasa pada tahun 1736-1764. Sedangkan Mas Sirna (adiknya) diangkat menjadi Patih Blambangan dengan gelar Pangeran Patih Wong Agung Wilis.
Pemerintahan Danuningrat ini penuh dinamika politik yang melibatkan kekuatan kerajaan Bali, Mataram, Madura dan VOC sampai akhirnya mempengaruhi Wong Agung Wilis. Karena merasa tidak nyaman, Wong Agung Wilis mengasingkan diri ke pantai selatan melalui rute Lampon selama tujuh hari, Gunung Dogong selama dua puluh lima hari, Gunung tumpang Pitu selama lima puluh hari, selajutnya setelah mengakhiri perjalanannya ia mendirikan pedukuhan Prawingan di Pesisir Manis.
Karena Danuringrat ingin sekali melepaskan Blambangan dari Kerajaan Mengwi, ia membunuh Rangga Satata seorang wakil kerajaan Mengwi. Danuningrat kemudian melarikan diri dan meminta perlindungan kepada VOC, namun sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka. Akhirnya, Danuningrat ditangkap ketika berada di Blambangan serta dibawa ke mengwi untuk ditahan. Danuningrat dan keluarganya kemudian dibunuh di pantai Seseh pada tahun 1764. Pada tanggal 23 Maret 1767 pasukan VOC mendarat di Banyualit dan merebut Blambangan dari kekuasaan orang-orang Bali. Setelah mengusai kota Lateng dan Ulupampang VOC mendirikan benteng disana. Blanke, pemimpin VOC kemudian mengangkat Mas Anom dan Mas Weka sebagai Regen pertama di Balambangan. Tahun 1767 Blanke meninggal dan digantikan oleh Adrian Van Rijks dan wakilnya Cornelis Van biesheuvel. Pada tahun itu juga Wong Agung Wilis yang berada di Mengwi datang ke Blambangan untuk melawan VOC. Kegigihannya membuat Mas Weka dan Mas Anom yang semula menjadi pengikut VOC bergabung. Pada akhir bulan Maret 1768 Wong Agung Wilis menyerang benteng VOC yang berada di Banyualit, tetapi karena tembakan gencar meriam serdadu VOC mengakibatkan pasukan Wong Agung Wilis tercerai berai dan lari kearah selatan menuju Ulupampang.
Pada tanggal 17 mei 1768, VOC menyerang Ulupampang, dalam pertempuran ini, karena persenjataan terbatas, pasukan Wong Agung Wilis mengalami kekalahan perang. Perang demi perang telah dijalani, dan pada akhirnya pada tanggal 18 mei 1768 kekuatan Wong Agung Wilis ditaklukkan dan kota Lateng dibumi hanguskan. Mas Anom dan Mas Weka menyerah kepada VOC. Tetapi Wong Agung Wilis dapat lolos kearah selatan. karena tipudaya Mas Weka tersebut maka akhirnya Wong Agung Wilis tertangkap di Blimbingsari. Sebagai hukuman wong Agung Wilis dikirim dan ditawan ke Banda. Namun demikian, dengan semangatnya akhirnya Wong Agung Wilis dapat meloloskan diri dari pulau Banda menuju ke Seram dan mendarat ke Bali. Tokoh ini dikabarkan meninggal pada tahun 1780 di Mengawi, Bali karena lanjut usia.

  SAYU WIWIT

Setelah kota lateng dikuasai oleh Belanda, sisa-sisa pejuang Belambangan menghimpun kekuatan kembali di Gunung Raung, di kaki sebelah Timur Bayu. Pada saat itu muncul seorang pejuang wanita yang bernama Sayu Wiwit. Dia adalah putri dari Mas Gumuk Jati. Ia bertekat untuk membela dan mempertahankan tanah airnya walaupun ia harus meninggalkan hartanya. Pergerakan yang dilakukan Sayu Wiwit, dibantu oleh Leboksamiran, seorang Madura yang anti Belanda. Ia adalah sahabat Mas Surawijaya ( putra Wong Agung Wilis). Mereka memimpin pergerakan pasukan di Jember. Di Jember Sayu Wiwit bisa menguasai pos penjaga milik Belanda. Sayu Wiwit meneruskan ke Nusa Burung, dan akhirnya menguasai wilayah Nusa Burung juga. Pertengahan Agustus 1771, setelah kemenangan di Jember, Sayu Wiwit dan Mas Suryawijaya menikah di Candi Bang. Mereka berdua meneruskan perjuangannya. Mas Suryawijaya menuju Puger, sedengkan Sayu Wiwit di Sentong.
Dalam perang, Sayu Wiwit meminta nasehat kepada pangeran Jagapati tentang, bagaimana cara atau taktik melawan Belanda. Sayu Wiwit sebagai panglima perang sedangkan Pangaran Jagapati yang memegang komando umum. Mereka pergi berperang sampai ke Songgon, desa tegal perangan dukuh duren. Meraka melakukan serangan yang mendadak dan membabibuta sehingga membuat pasukan belanda kacau balau dan banyak yang meniggal. Namun dalam penyerangan ini, Pangeran Jagapati terluka parah terkena senjata Alap-alap dari Madura. Alap-alap sendiri terbunuh oleh senjata pangeran Jagapati, si kelabang jenis biring lanangan. Pangeran Jagapati yang terluka dibawa ke benteng Bayu. Keesoka harinya, pangeran Jagapati mengangkat patih Jagalara dan Sayu Wiwit sebagai wakilnya untuk melanjutkan peperangan. Setelah perang mereka kembali ke benteng dan menemukan Pangeran Jagapati telah meninggal.
Sedangakan berita lainnya adalah Mas Surawijaya meninggal di Puger oleh pengkhianatan Leboksamirana. Namun Leboksamirana juga terbunuh ditempat itu. Setelah mendengar kematian suaminya, Sayu Wiwit berperang melawan pasukan kapten Marhailu. Sayu Wiwit berhasil membunuh kapten tersebut, namun akhirnya ia meninggal karena tertembakmeriam oleh pasukan kapten Heinrich.

   ROWO BAYU

Prabu Tawang Alun berkuasa di kerajaan Kedawung selama empat tahun. Akibat adu domba belanda, Mas Wila, adik kandung prabu Tawang Alun ingin menguasai Kedawung, maka menyingkirlah prabu Tawang Alun ke Rowo Bayu beserta empat puluh pengikutnya dan berkuasa selama 6 tahun di Bayu. Mendengar kabar tersebut, Mas Wilo menyerang untuk merebut kekuasan Prabu Tawang Alun. Mas Wilo menyerbu bersama 4000 tentaranya. Dalam perang ini, Mas Wilo, Wiloteruno, Mas Ayu Melok dan patihnya Mas Ayu Gringsing Retno terbunuh.
Dilereng gunung raung (tepatnya diRowo bayu ) terdapat tempat bersemedi prabu Tawang Alun.Karena penyesalan yang amat sangat atas meninggalnya adik – adiknya yaitu Mas Wilo dan Mas Ayu Tunjungsari. Persemedian itu dilakukan selama tujuh hari. Dalam semedinya ia mendapat petunjuk dari Hyang Maha Batara berjalan kearah utara dan akan bertemu dengan seekor macan putih yang akan membawanya kehutan Sudimoro dan disana diperintahkan untuk membangun istana macan putih.

Berdasarkan temuan Juargang tahun 1849 dengan ukuran panjang 36 kaki, tinggi dan lebar 12 kaki. Dibangun di atas sebuah pondasi yang terbuat dari batu kali yang berbentuk segi empat, menyerupai kura-kura dengan dilingkari dua ekor ular. Kura-kura adalah lambang dunia, ular melambangkan waktu atau zaman.

Hiasan pada candi, menunjukkan kesenangan-kesenangan orang jawa seperti berburu binatang, melaksanakan upacara pemujaan, dan lain-lain. Selain itu, Reliefnya menggambarkan kemunduran-kemunduran orang jawa, seperti akibat konflik perang saudara.

Dindingnya yang terletak sebelah dalam terdiri dari batu bata, dan atapnya terbuat dari batu. Sisa-sisa bangunan ini telah runtuh dan tidak berbekas. Jalan masuknya di sebelah barat ada pendopo kecil, dimana pondasi bangunan itu masih tersisa dan terdapat anak tangga dalam candi.

Fragmen hiasan berupa makhluk-makhluk yang menakutkan, selain itu juga ada bangunan pancuran kecil dan saluran-saluran air yang dipergunakan untuk upacara-upacara memberi sesajian, pensucian, dan pembersihan. Konon kolong saluran air ini, pada waktu terjadinya kekacauan politik di istana macan putih yaitu Pangeran Mas Sosro Negoro pengganti Tawang alun II tahun 1691 tidak disetujui oleh saudara-saudaranya dan dewan penasehat kerajaan, akibatnya Mas Sosro Negoro mengamuk, siapa yang dijumpai dibunuh, termasuk anak istrinya. Untuk menyelamatkan diri, permaisuri dan anak kecilnya yang bernama Mas Purbo (Danurjo) melalui kolong saluran air, kemudian menempat di daerah Laban Asem/Laban Cino, nama daerah ini diambil dari pengasuh/emban cino yang mengasuh Mas Purbo.

Kemudian, untuk balas dendam kepada Macan Apura yang mengkudeta kedudukan bapaknya, ibu Mas Purbo meminta bantuan untuk mengusir Macan Apura yang kedudukan istananya sudah di pindah ke Wijenan Singojuruh. Kemudian atas bantuan buleleng Macan Apura melarikan diri ke Pasuruan.

Ditempat yang lebih tinggi, yang berada di sebelah barat diperkirakan sebagai tempat pemukiman para pembesar kerajaan Macan Putih.

SEJARAH ARYA BLAMBANGAN

Catatan Rekonstruksi Sejarah Belambangan
oleh : Sumono abdul hamid

Sebuah Catan artikel yang menarik meskipun COPY & PASTE namun Artikel ini adalah artikel yang menurut saya layak untuk dijadikan baca'an setiap Orang yang mengaku ASELI OSING....


LELUHUR SAYA ,ORANG BLAMBANGAN


Sejak kecil saya telah diberitahu oleh mbak saya, ayah saya, dan Kakek Lilir seorang sepuh dari Paiton, orang “pintar” , yang menyembuhkan ketika saya sakit, bahwa leluhur orang Banyuwangi adalah orang seperti Kakek Lilir, Kakeek Latief, dan orang yang berperawakan seperti beliau,yaitu orang yang berperawakan tinggi besar , kukuh , sawo matang, berhidung mancung dan perempuannya seperti mbah wadon (nenek) ,langsing, berhidung mbangir ( mancung kecil) . Dan saya bertemu banyak orang seperti itu pada saat kecil . Laki 2nya berikat kepala yang mengarah kebawah dan perempuannya tidak lepas memakan sirih. Tidak hanya itu, ayah saya ,telah mengenalkan petilasan leluhur Banyuwangi, patung watu kebo , di halaman S.D Watu Kebo lama, Watu loso di Alasmalang, Watu Kenong ( Batu berbentuk gamelan kenong) di Paiton, Sitinggil di Muncar dan banyak tempat , yang kebanyakan berbentuk batu halus ( Dolmen?).
Oleh karena itu saya selalu menaruh minat yang besar untuk membaca dan mencatat sesuatu yang berkaitan dengan Banyuwangi.
Tetapi ketika dipentaskan Kadung dadi Gandrung, Wis, sebuah kesenian Banyuwangi (Using) di Taman Ismail Marzuki oleh bapak Dedy Luthan tahun 1970 ,saya jadi bertanya tanya, tentang leluhur orang Banyuwangi itu, karena perawakan orang Using yang diajak dalam rombongan itu sungguh berbeda dengan gambaran maupun yang saya temui pada saat kecil saya, karena perawakan mereka lebih cenderung ke Mongolid, sedang perawakan yang pernah saya temui lebih cenderung ke Arya.
Oleh karena itu saya mulai menghimpun data tentang Banyuwang, baik mengenai adat, sejarah maupun pernak perniknya.
Menyadari bahwa saya bukan ahli sejarah , saya hanya mencatat , menyimpan catatan tersebut.
Tetapi ketika saya menjadi facebooker, melihat adik2 yang begitu antusias membicarakan Banyuwangi , adat istiadat, kesenian……saya beranggapan , saya perlu mereconstruksi ingatan dan catatan saya tentang leluhur Banyuwangi.
Apalagi ada kepedihan dalam hati saya , ketika menemukan tulisan Sir Stanford Rafless dalam Hystory of Java yang menulis sbb:

From that moment , the provinces subjected to its authority, ceased to improve. Such were the effect of her desolating system that the population of the province of Banyuwangie,which 1750 is said to have amounted to upwards of 80.000, was in 1811 reduce to 8000.

Dan pada kenyataannya , perawakan orang Banyuwangi seperti yang saya temui waktu kecil , semakin menghilang dari tanah Banyuwangi.

Perang Paregreg dan Negara Kertagama membuka fakta.

Saya akan menyingkap sejarah leluhur saya (Banyuwangi) dari tulisan Prof DR Slamaet MULYANA.
Dengan jelas dan terang bpk Slamet Mulyana, sejarahwan itu , menulis tentang Perang Paregreg. Bahwa perang itu terjadi setelah Prabu Hayamwuruk wafat. Perkawinannya dengan permaisuri Dewi Sori , hanya melahirkan putri sedang dengan selir melahirkan seorang putra. yang kemudian bernama Bhre Wirabumi dan diangkat sebagai raja Majapahit Timur*)(Blambangan dan Bali?),sedang Majapahit Pusat tetap ditangan Prabu Hayamwuruk. Ketika Prabu Hayamwuruk wafat, pewarisan tahta tidak tertata dengan baik dan jatuh ke putrinya Dyah Kusumawardhani yang tidak memiliki kecakapan memerintah , maka suaminya Wikramawhardana secara perlahan dan pasti mengambil alih kekuasaan, dan kekuasaan inipun nanti diwariskan kepada putrinya Dewi Suhita. Sejak diambil alih oleh Wikramawardana, sebenarnya telah timbul masalah, apakah menantu lebih berhak dari putra dari selir, apalagi ketika mahkota diserahkan kepada putrinya Dewi Suhita padahal dasar pewarisan adalah Patrilineal…..Disamping itu Negara Kertagama mengungkap fakta lain, sejak Wikramawardana menjadi raja, kedudukan para pendeta Hindu Siwa mulai tersingkir. Seperti diketahui Wikramawardana adalah seorang penganut Budha, dan diakhir pemerintahannya malah menjadi Bhiksu. Sedangkan prabu Hayamwuruk adalah seorang Hindu Siwa dan telah dinobatkan sebagai Sang Hyang Giri Nata Bathara Siwa( perwujudan dewa Siwa di bumi) sedang Bhree Wirabumi adalah seorang Hindu Siwa yang teguh.
Perselisihan tersebut akhirnya memuncak menjadi Perang Paregreg( Perang yg terjadi berkali kali), Bhree Wirabumi tak terkalahkan, sampai akhirnya pada masa pemerintahan dewi Suhita , ratu majapahit itu mengerahkan seluruh kekuatan yang dipimpin Bhre Narapati.
Bhre Narapati tidak hanya mengalahkan Bhree Wirabumi tetapi juga memancung kepala Bhre Wirabumi.
Dengan beralihnya kekuasaan ke Dewi Suhita, dan kematian Bhre Wirabumi, sejarahwan Slamet Mulyana mencatat sebagai akhir dari wangsa Sanggramamawijaya, dan berakhir kerajaan Hindu di Jawa(Majapahit Timur atau Blambangan).
Pemancungan kepala Bhre Wirabumi oleh Narapati dianggap kesalahan besar. Dia tidak sepantasnya melakukan seperti itu, terhadap putra Sang Hyang Giri Nata Bathara Siwa atau Prabu Hayamwuruk, keturunan darah biru wangsa Sanggramawijaya, penganut dan pelindung brahmana Hindu Siwa. Maka tiga tahun kemudian Narapatipun dipancung dan jenazah Bhre Wirabhumi diagungkan kembali karena makamnya dicandikan yaitu Candi Lung.
Setelah pemancungan Bhre Wirabumi perebutan tahta dan dendam kesumat merontokkan Majapahit

Siapakah wangsa Sanggramawijaya.

Wangsa Sanggramawijaya menurut para sejarahwan adalah raja 2 yang keturunan Ken Dedes dan Ken Arok. Seperti diketahui Ken Arok merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung , seorang akuwu ( bupati) Tumapel.
Perebutan ini sepenuhnya mendapat restu dari Brahmana Hindu Siwa karena perkawinan antara Ken Dedes dan Tunggul Ametung, dianggap para brahmana Hindu Siwa, sebagai perkawinan yang tidak setara, dan merupakan pemaksaan dari Tunggul Ametung. Tunggul Ametung tidak memiliki kepantasan sedikitpun kawin dengan Ken Dedes karena kedudukan dan kastanya lebih rendah. Maka para Brahmana Hindu Siwa , memerintahkan Ken Arok, ksatrya Brahmana merebut kembali Ken Dedes dari Tunggul Ametung.
Pramudya Ananta Toer mendeskripsikan , tentang kelompok Hindu Siwa ini, sebagai ras Arya yang sangat exclusive dan menjaga keturunan dengan ketat dan teguh terhadap agamanya.

Kapan kelompok ini datang ke Jawa

Sejarahwan mencatat mereka (Arya) telah berada di Jawadwipa ( Pulau Jawa) ,sejak wangsa Sanjaya diabad ke tujuh. Malahan ada yang berpendapat wangsa Sanjaya , sebenarnya berasal dari Jambudwipa ( India).Mereka adalah pembangun atau setidaknya terlibat secara langsung dengan pendirian candi Prambanan(Hindu Siwa) dan candi Borobudur.( Budha) .
Ada sejarahwan yang berpendapat semula candi Borobudurpun dipersiapkan sebagai candi Hindu Siwa, seperti terlihat bentuk pada bangunan dasar dan konsep kontruksinya, tetapi karena wangsa Sanjaya (Hindu Siwa) kalah dengan wangsa Syailendra (Budha Mahayana) , maka candi Borobudur diteruskan sebagai candi Budha.
Maka kelompok ini dengan jelas keberadaaannya terlacak mulai dari wangsa Sanjaya,Syaelendra, Singhasari, Majapahit , Blambangan dan Bali

Bagaimana nasib kelompok Arya (Hindu Siwa ) di Blambangan ,setelah perang Paregreg

Setelah perang Paregreg , dengan sendirinya tamatlah kerajaan Hindu Siwa di Jawa. Dan seperti dicatat oleh Negara Kertagama , karena perlakuan yang tidak pantas raja 2 sesudah Hayamwuruk, terhadap Brahmana dan penganut Hindu Siwa maka mereka sebagian exodus ke Bali.
Meskipun begitu kerajaan Blambangan masih mampu menghadang expansi kerajaan Demak Islam, dan mengalahkan pasukan Demak di Penarukan, karena dalam pertempuran itu Sultan Tranggono gugur . Oleh karena itu peranan Blambangan dalam menjaga existensi Bali sangat besar .
Maka pantas kiranya pendiri kerajaan Mengwi( dari Bali Selatan),I Gusti Agung Anak Agung mengangkat dirinya dengan gelar kebesaran Tjokorde Sakti Blambangan . Beliau tidak saja mencantumkan Blambangan sebagai namanya tetapi juga membangun Pura Paibon ( yaitu Pura yang diperuntukan untuk ibu suri) yang dikenal sekarang sebagai Taman Ayun.
Para sejarahwan menganggap taman ini lebih bernuansa Jawa Kuno ( Hindu Siwa Jawa) daripada Hindu Siwa Bali , Pura ditempat itu tidak menghadap ke Gunung Agung dan lebih dari itu ditaman ini terdapat 64 tugu leluhur ( batu dengan permukaan halus atau Dolmen yang mirip dengan watu loso,yang ada di daerah Rogojampi ke barat).
Dengan itu saya agak ragu mengatakan bahwa kerajaan Mengwi menguasai Blambangan tetapi .mungkin ada istilah yang lebih tepat.atau barangkali sebenarnya Mengwi adalah peralihan kerajaan Majapahit Timur /Blambangan ke Bali. Ini terbukti dengan keterlibatan Mengwi mengusir penjajah Belanda dari Bumi Blambangan sangat jelas dan intens.
Wong Agung Wilis yang menjadi adipati dan panglima perang di Blambangan dididik dan dibesarkan di kerajaan Mengwi. dan mendapat dukungan penuh dari kerajaan Mengwi ,sehingga mampu mengerahkan 4000 pasukan yang terdiri pasukan Blambangan, Bali , China,dan Bugis dalam satu perang frontal yang amat dahsyat yang kemudian kita kenal Perang Puputan Bayu.
Berakhirnya perang Puputan Bayu,berakibat fatal pada kelompkok Arya di Blambangan juga bagi kerajaan Mengwi di Bali.
Setelah perang Puputan Bayu pemusnahan orang Arya di Blambangan ( Banyuwangi)) dilakukan secara sistematis , Sir Stanfford Raffles dalam buku terkenalnya : History Of Java “ menulis
From that moment , the provinces subjected to its authority, ceased to improve. Such were the effect of her desolating system that the population of the province of Banyuwangie,which 1750 is said to have amounted to upwards of 80.000, was in 1811 reduce to 8000.
Sebuah survey demographie setelah perang Puputan Bayu menjadi bukti tulisan Sir Stanford Raffles tsb Blambangan hanya memiliki 120 sampai 130 kampung asli,dan tiap kampong hanya dihuni paling banyak 35 keluarga, malahan ada kampong yang tidak berpenghuni ( antara lain Tabanan).
Desolating system yang dilakukan Belanda sendiri, maupun Penguasa Local (boneka Belanda) terhadap kelompok Arya Blambangan pada saat itu sungguh mengerikan,mulai dari kerja rodi, membentuk persepsi yang jelek melalui cerita Menakjinggo Damarwulan ( Serat Kanda, serat Blambangan, Serat Damarmulan) sampai perlakuan yang sadis terhadap para ksatrya Arya Blambangan( ada novel yang menceritakan masalah ini).Akibat tindakan ini selain jumlah populasi yang menyusut drastis juga berakibat populasi perempuan kelompok Arya Blambangan lebih banyak dari kelompok laki laki.
Pemerintahan Sir Stanford Raflles 1811 sd1816,( ada bukti lain sebenarnya Inggris tetap menguasai Bengkulu dan Banyuwangi sampai Raffles menguasai Singapore yaitu 1819) memberi sedikit bernafas lega kelompok ini. Pembangunan mulai digerakkan , para pendatang dari segala suku dan bangsa berdatangan ke Banyuwangi. Maka terjadilah perkawinan campuran gadis Arya Blambangan yang cantik dengan para pendatang, demikian pula para prianya.
Tidak heran jumlah mereka yang asli semakin mengecil, dan penulis hanya menjumpai mereka yang sudah tua pada tahun 1950an. Mungkin zaman revolusi dan kemerdekaan telah mematahkan exclusive mereka , dan mereka sekarang malah menjadi pluralis kawin dengan suku Nusantara maupun dengan suku bangsa lainnya.

Kesimpulan
Itulah leluhur kita orang Banyuwangi, ras Arya yang telah menempuh perjalanan panjang dibumi Jawadwipa Sebagian telah pindah ke Bali, sebagian terbunuh dalam Perang Puputan Bayu, dan lebih banyak lagi yang mati karena desolating system Belanda Sebagian masih tinggal di Banyuwangi ,dalam jumlah kecil danterpencar dalam diam dan sunyi dan kemudian kawin dengan para pendatang. Saya pernah menggapai tangannya dan berada dalam pangkuannya…Kakek Lilir , kakekek Latief , dan orang yang berudeng batik yang menjurai kebawah, tubuh kekar , kulit sawo matang, mata tajam , hidung agak mancung dan perempuan yang langsing , hidung bangir, warna kulit lebih cerah, dengan peninggalan watu loso, watu kebo, watu kenong …..Meninggalkan exclusivenya, menjadi Pluralis , tetapi tidak pernah kehilangan Dignity( bahasanya tetap digunakan siapapun yang tinggal di Banyuwangie walau populasinya kecil), begitu juga Kreativitasnya dalam kebudayaan dan kesenian tidak pernah punah seperti ketika dia hadir dulu di bumi Jawadwipa, dalam pendirian candi2 , karya satra Ramayana, Bharatayuda, Arjuna Wiwaha,NegaraKertagama, Sri Tanjung yang terpahat di candi
Mudah2an kita mampu memeliharan Nilai2 tersebut.
Kemudian siapakah orang Using yang berwajah Mongolid dengan kesenian gandrungnya?
Tunggu tulisan berikutnya................

Sejarah perang bayu


Pangeran jagapati dalan perang bayu

oleh  : Hasan Basri, lahir di Banyuwangi, pendidikan; MI, MTs, MA sambil mondok di Pesantren ASHTRA Jember yang diasuh oleh KH. Achmad Shidiq, kemudian melanjutkan kuliah di IAIN Malang. Meminati persoalan budaya utamanya budaya Using Banyuwangi, sejarah. Aktifitas; Guru, Sekretaris DKB (Dewan Kesenian Blambangan), mengelola majalah Seblang (berbahasa Using), anggota Tankinaya Institute dan Desantara.

 Bayu merupakan bagian dari wilayah Blambangan yang sekarang masuk dalam daerah administratif Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Sebuah kawasan hutan sekitar 20 km arah barat daya kota Banyuwangi. Peperangan tersebut dikobarkan dan dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Mas Rempek yang gugur di medan tempur.

Peranan tokoh Mas Rempek dalam perang ini sangat penting. Bersama para pengikutnya dan pendukungnya ia mampu memobilisir dan menumbuhkan jiwa patriotik dan nasionalisme seluruh lapisan rakyat Blambangan.

Selain itu, faktor sosial politik dan ekonomi sebagai akibat tindakan yang ditempuh VOC merupakan faktor penyebab pecahnya peperangan ini. Sebagaimana dikemukakan Neil J. Smelser yang mengemukakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku kolektif ialah adanya ketegangan sosial yang disebabkan karena adanya transformasi politik, sosial ekonomi dan kultural. Situasi tegang itu akhirnya dibuat bermakna oleh “aktor” atau tokoh gerakan.[1]
A. Latar Belakang Terjadinya Perang Bayu

Pada tahun 1743 secara sepihak terjadi perjanjian antara Paku Buwana dengan Gubernur Jendral Van Imhoff di Surakarta yang isinya Paku Buwana melepaskan “haknya” di Jawa sebelah timur dari Pasuruan, yang sebenarnya Belanda sendiri menyadari bahwa yang merasa melepaskan haknya itu sebenarnya tak pernah berkuasa secara sungguh-sungguh atas daerah tersebut dan penguasa daerah itu menolak untuk tunduk patuh.[2] Berdasarkan perjanjian ini berarti Blambangan telah menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Sementara di Blambangan, Mengwi telah mengambil alih kekuasaan dengan menempatkan Gusti Kuta Beda dan Gusti Ketut Kabakaba sebagai penguasa.

Orang Inggris yang sejak lama melakukan perdagangan di Ulupampang mengadakan kerja sama dengan Mengwi dengan konsesi memberikan ijin kepada pihak Inggris untuk mendirikan kantor dagang. Ulupampang menjadi daerah perdagangan yang sibuk. Agresifitas perdagangan Inggris di Blambangan akhirnya mencemaskan VOC, ditambah keamanan yang kacau di jalur tepi laut Jawa yang menjadi jalan utama perdagangan VOC, mendorong Johanes Vos, gubernur VOC di Semarang mengeluarkan perintah tanggal 12 Agustus 1766 agar mengadakan patroli di Selat Bali dan sekitarnya. Pemerintah Belanda di Batavia memutuskan untuk menangkapi kapal-kapal Inggris dan elemen-elemen lain yang tidak disukai serta mengambil tindakan-tindakan pengamanan terhadap batas-batas wilayah yang dianggap miliknya.[3]
Keadaan di Blambangan yang genting tak terkendalikan menjadikan VOC mengirimkan ekspedisi militer besar-besaran di bawah pimpinan Erdwijn Blanke terdiri atas 335 serdadu Eropa, 3000 laskar Madura dan Pasuruhan, 25 kapal besar dan sejumlah yang kecil lainnya. Tanggal 20 Pebruari 1767, ekspedisi Belanda berkumpul di pelabuhan Kuanyar Madura. Pada tanggal 27 Pebruari 1767 Panarukan diduduki dan didirikan benteng. Pada tanggal 11 Maret pasukan inti di bawah komandan dari Semarang Erdwijn Blanke bergerak melalui darat sepanjang pantai. Tanggal 23 Maret 1767 ekspedisi Belanda tiba di Banyualit. Pertempuran meletus. Ratusan laskar Blambangan pimpinan Gusti Kuta Beda terbunuh. VOC menguasai benteng di Banyualit. Selat Bali mulai dari Meneng sampai Grajagan diblokir.[4]

Mas Anom dan Mas Weka memperoleh kesempatan memberontak terhadap penguasa Bali Gusti Ketut Kabakaba dan Gusti Kuta Beda. Mas Anom memberontak karena pemimpin Bali tersebut menjalankan kekuasaan di Blambangan secara tidak simpatik dan menimbulkan rasa benci rakyat. Orang-orang Bali dibantu orang-orang Bugis dan Mandar melakukan penyerangan terhadap orang-orang Blambangan di bawah pimpinan Mas Anom dan Mas Weka di Logenta yang berakhir dengan kemenangan Mas Anom. Kuta Beda ditawan dan dibunuh. Ketut Kabakaba melarikan diri ke Ulupampang. Ia beserta keluarga dan pengikutnya yang terdesak, melakukan puputan dan akhirnya Kutha Bedhah beserta semua pengikutnya terbunuh. Mas Anom dan Mas Weka diangkat menjadi regen (bupati) pertama di Blambangan. Namun tidak berapa lama ia membelot dan mendukung perjuangan Wong Agung Wilis. Wong Agung Wilis terlibat peperangan di Ulupampang, benteng VOC di Banyualit, namun akhirnya ia kalah di Kuta Lateng pada tanggal 18 Mei 1768.[5]

Setelah Blambangan dikuasai, VOC mengangkat Suta Nagara dengan patih Sura Teruna dan Wangsengsari dengan patih Jaksanegara sebagai regen. Untuk memutuskan hubungan dengan Bali, bupati “dwitunggal” itu diajak memeluk agama Islam. Taktik VOC soal agama ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap orang Blambangan. Mereka tidak menaruh perhatian agama apa yang dipeluk pemimpin. Yang mereka inginkan hanya hidup merdeka tanpa dirampas oleh orang-orang asing. Mereka memang anti Jawa, ingatan tentang pengrusakan atas negeri mereka, atas kekejaman yang diperlakukan atas mereka dan atas pengiriman-pengiriman orang-orang Blamba-ngan oleh raja-raja Jawa, masih dalam ingatan mereka yang membeku menjadi rasa benci.[6] Sikap ini di kemudian hari terbukti saat orang-orang Blambangan menolak keras pengangkatan Kertawijaya, patih Surabaya menjadi bupati Blambangan.
Mayor Colmond menggantikan Coop a Groen, sebagai komandan tertinggi pasukan VOC Belanda di Blambangan. Ia adalah sosok penjajah yang berwatak keras. Tindakan-tindakannya yang keras terhadap penduduk menyebabkan kesengsaraan di mana-mana. Rakyat hidup tertekan baik secara sosial maupun ekonomi. Untuk keperluan Belanda ia berpatroli ke pelosok-pelosok kampung untuk menyita semua beras simpanan dan hasil panen, serta bahan makanan lainnya dan mengangkutnya. Dan apabila tidak dapat diangkut, dia menyuruh membakarnya. Kemudian dia menyuruh rakyat menanam padi kembali dengan perintah yang sangat memaksa. Setelah panen, jerih payah penduduk itupun disita lagi.[7] Selain itu Colmond menekan penduduk untuk kerja paksa membangun dan memperkuat benteng VOC di Ulupampang dan Kota Lateng. Memerintahkan mereka membuat jalan-jalan, membersihkan pepohonan yang ada di antara laut dan benteng di Ulupampang. Membuat penangkis air dalam membangun pos pengintaian di Gunung Ikan (yaitu jazirah yang menutupi Teluk Pangpang). Tetapi ia tidak menyediakan makanan bagi rakyat yang bekerja dengan kelaparan dan kekurangan dan kesengsaraan penyakit. Kelaparan, serba kekurangan, penyakit, jumlah kematian yang tinggi, pelarian ke hutan adalah akibat dari tindakan-tindakan tersebut.[8] Keadaan inilah yang menyebabkan bupati Suta Nagara dan Wangsengsari serta Patih Sura Teruna mengajak Gusti Agung Menguwi untuk menyerang Kompeni. Sebelum penyerangan terjadi, ketiga orang tersebut dibuang ke Ceylon (Srilangka).[9]

Keadaan tambah parah ketika penetrasi VOC semakin berat, misalnya setiap bekel (lurah) harus menyerahkan dua ekor kerbau. Selain itu VOC menuntut 3,5 gulden kepada setiap kepala keluarga, dan harus diserahkan setiap tahun. Sesuatu yang sangat berat di tengah sedikitnya waktu untuk pergi ke sawah dan ladang karena kewajiban kerja paksa tanpa upah dan makan.[10]

Tindakan Belanda tersebut menyebabkan munculnya kebencian di mana-mana. Rakyat dalam keadaan sengsara dan kekurangan. Belanda melakukan segala hal untuk tindakan penjajahannya baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Termasuk tindakan yang diambil kepada Suta Negara dan Wangsengsari dan Sura Teruna.

Kedudukan Belanda yang kuat, kemudian membentuk pemerintahan baru di Blambangan dengan bupati Jaksanegara bekas patihnya Wangsengsari, satu-satunya orang yang masih setia kepada Kompeni. Tetapi pengangkatan Jaksanegara ini tidak disukai oleh Gubernur Vos yang menginginkan bupati di Blambangan harus orang yang cakap dan berpengalaman. Blambangan yang merupakan daerah konflik, memerlukan bupati yang mampu mengendalikan rakyat. Maka ditunjuklah Kertawijaya dari Surabaya sebagai bupati di Blambangan.. Namun tidak lama kemudian pergolakan muncul, karena rakyat Blambangan bersikap keras untuk tidak menerima seorang Jawa sebagai bupatinya. Setelah kejadian itu Jaksanegara tetap menjadi bupati tunggal di Blambangan. Ternyata pengangkatan Jaksanegara inipun tidak memuaskan rakyat. Rakyat tidak menyukai pemimpin yang takluk kepada Kompeni. Rakyat menuntut agar Suta Nagara yang dibuang dipulangkan kembali.[11]
Penetrasi VOC yang sedemikian keras mengakibatkan rakyat memilih untuk menyingkir ke hutan. Tempat yang paling banyak menampung pengungsian itu adalah dusun Bayu. Sebuah tempat yang subur di lereng Gunung Raung sebelah barat Songgon dan Derwana. Di Bayu berkumpul para penentang Belanda di bawah pimpinan Mas Rempek yang didukung oleh para guru atau ajar yaitu Bapa Rapa, Bapa Endha dan Bapa Larat. Rakyat yang miskin yang tak punya harapan-harapan lagi, bersatu dalam tekad yang besar melawan Belanda.

B. Pangeran Jagapati Sebagai Sosok Pemimpin Anti Belanda

Karena berbagai peristiwa dan keadaan yang dialami masyarakat itulah Mas Rempek, memutuskan untuk menyingkir ke Bayu. Di Bayu ia memperdalam agama kepada Bapa Rapa. Kemudian ia menyusun kekuatan untuk menyerang dan mengusir VOC Belanda dari Blambangan.[12]
Mas Rempek adalah sosok anti Belanda yang keras. Ia adalah putra Mas Bagus Dalem Wiraguna atau Mas Bagus Puri dari isteri selirnya orang Pakis. Mas Bagus Puri adalah putra Mas Dalem Wiraguna anak Susuhunan Tawang Alun dari jalur selir. Mas Bagus Puri mempunyai putra-putri: Mas Suratman, Mas Alit, Mas Talib, Mas Ayu Nawangsari, Mas Ayu Rahinten, Mas Ayu Patih, dan dari isteri selir: Mas Rempek.[13] Jadi Mas Rempek adalah keturunan Tawang Alun murni dari jalur selir. Karena ia anak dari jalur selir, maka kehidupannya tidak seperti saudara-saudaranya yang lain. Mas Rempek tidak hidup di lingkungan kadipaten. Ia hidup di kalangan masyarakat biasa di luar kadipaten di Pakis selatan Banyuwangi.

Maka ketika Mas Bagus Dalem Wiraguna dan anak-anaknya bersama Danuningrat dibawa ke Mengwi (dan akhirnya hampir semuanya terbunuh) Mas Rempek tidak ikut dibawa ke Bali. Karena ia dianggap tidak penting sebagai anak Mas Bagus Dalem Wiraguna.

Agaknya, karena ia sebagai anak dari selir, menyebabkan kehidupannya berbeda dengan saudara-saudaranya. Tercatat dalam sejarah, tokoh-tokoh dari keturunan selir cenderung memiliki sikap memberontak. Ini bisa dimengerti, karena dalam dirinya ada semacam keinginan untuk menunjukkan keberadaannya untuk dihargai dan diakui. Bisa dimengerti pula misalnya, apabila sikap pemberontakannya itu juga ditujukan kepada saudara-saudaranya.

Di sisi lain sebagai anak seorang selir, ia memiliki kehidupan yang lebih bebas, yang memberinya kesempatan untuk menempa dirinya lebih keras tanpa proteksi dan pemanjaan kebangsawanan. Ia memiliki kesempatan yang luas bergaul dengan masyarakatnya, mengetahui penderitaan dan persoalan masyarakatnya dengan dasar pandang kesadaran jalur keturunan ningratnya.

Sebagai seorang biasa Mas Rempek bekerja sebagai abdi di rumah seseorang yang bernama Bapa Samila, orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Jaksanegara, bupati tunjukan Belanda.[14] Karena ia bekerja sebagai abdi yang kesehariannya penuh kerja kasar dan keras, maka bisa digambarkan bahwa Mas Rempek memiliki tubuh yang kuat.


Karena ia orang biasa yang hidup bersama masyarakat, maka jiwanyapun tertempa oleh keadaan di sekitarnya, masyarakat Blambangan yang sengsara. Mas Rempek mengetahui hal-hal yang terjadi di masyarakat, patroli-patroli VOC ke pelosok Blambangan, penyitaan beras dan bahan makanan lainnya, pembakaran-pembakaran bahan makanan yang tidak dapat diangkut. Kesengsaraan rakyat yang disuruh dengan paksa menanami sawah-sawah, namun setelah panen, semuanya disita lagi. Selain itu dia juga melihat rakyat kerja paksa tanpa makanan. Penduduk banyak yang meninggal dan lari ke hutan. Melihat semuanya itu maka, jiwanya menjadi sensitif terhadap semua bentuk kesengsaraan, penindasan dan kesewenang-wenangan.
Sejak remaja Mas Rempek telah tertempa dalam peperangan dan perlawanan terhadap VOC. Ia adalah pengikut dan kader binaan Wong Agung Wilis. Kedekatannya dengan Wong Agung Wilis menjadikan ia sangat anti Belanda. Wataknya sangat keras dan kukuh pada pendiriannya. Saat Suta Nagara dan Wangsengsari bersedia diangkat menjadi bupati, ia memprotes sikap kooperatif tersebut. Karena ia pemberani, sikap protesnya itu ia wujudkan dalam bentuk perlawanan secara terbuka. Ia membunuh seorang mantri pemimpin kota dan lima orang tamtama karena dianggap anteknya Belanda. Suta Nagara, bupati baru, dalam suatu peristiwa ia lukai karena didorong oleh sikap anti Belanda yang keras. Ia juga terlibat dalam suatu gerombolan yang melabrak Letnan Biesheuvel dan para pengawalnya, yang menyebabkan meninggalnya beberapa anggota gerombolan, namun beberapa tamtama pasukan Biesheuvel malah bergabung dengan Mas Rempek.[15]

Mas Rempek ikut berperang bersama Wong Agung Wilis melawan VOC pada tahun 1768. Ia adalah mantri muka Wong Agung Wilis. Maka ia menjadi orang pertama dalam peperangan-peperangan jaman Wong Agung Wilis, baik waktu penyerangan benteng Banyualit, pertempuran di Ulupampang maupun perlawanan mempertahankan Lateng. Setelah Wong Agung Wilis tertangkap, perjuangan melawan VOC terus ia lanjutkan. Pengangkatan Jaksanegara dianggap hanya menjadi alat VOC dan karenanya Mas Rempek tidak membedakannya dengan VOC. Kekecewaannya terhadap penangkapan dan pembuangan Wong Agung Wilis, pengalaman terdesak dan kalah dalam perang serta kejengkelannya terhadap VOC yang sedemikian kuat, mendorongnya pergi ke Bayu. Kepergiannya ke Bayu diperkirakan setelah tanggal 18 Mei 1768, sebab pada waktu Wong Agung Wilis tertangkap para jagabela dan orang-orang dekat Wong Agung Wilis menyingkir ke Bayu. Mas Rempek datang ke Bayu bersama seorang lurah dari Kuta Lateng.[16]

Demikianlah, setelah menetap di Bayu dan didukung oleh para ajar, sosok Mas Rempek menjadi kepercayaan rakyat. Dengan didukung oleh Bapa Rapa, Mas Rempek mengatakan bahwa dalam dirinya bersemayam roh Wong Agung Wilis.[17] Kemasukan roh di sini dapat dimaknai bahwa terdapat kesamaan ide dan perjuangan antara kedua tokoh itu. Dengan cara ini Mas Rempek berusaha menarik rakyat Blambangan ke pihaknya. Pada waktu itu Mas Rempek berjanji akan membebaskan wadwa alit dari semua penyerahan wajib yang dilakukan VOC. Selain itu Mas Rempek berjanji melanjutkan perjuangan Wong Agung Wilis. Maka itulah untuk mendapat legitimasi Mas Rempek menyatakan dirinya kemasukan roh Pangeran Wilis sehingga bentuk pakaian dan tindakannya menyerupai Wong Agung Wilis.[18]

Ketika menyadari bahwa kekuatan senjata yang dimiliki masih terbatas, hanya mempunyai senjata yang sedikit, yakni tombak, lembing, keris serta pedang, sedangkan senapan dan meriam yang dibanggakan waktu itu telah jatuh ke tangan VOC waktu perang Ulupampang, Banyalit dan Lateng, sedang orang Cina dan Bugis yang dulunya bersedia memberikan senjata juga sudah ditangkap pada waktu Ulupampang jatuh, maka dengan cerdik untuk menambah moral dan kepercayaan rakyat, Mas Rempeg berkata kepada pengikutnya bahwa Gusti Allah akan menganugerahkan meriam kepadanya.[19] Jelas sandaran dalam bentuk kepercayaan agama sangat penting dan dimanfaatkan dengan efektif oleh Mas Rempek pada saat-saat genting dalam peperangan.

Maka banyak penduduk Ulupampang dan dari daerah-daerah lain di seluruh Blambangan berbondong-bondong sambil membawa senjata bergabung dengan Mas Rempek di Bayu. Dukungan tidak hanya datang dari rakyat kecil wadwa alit, namun juga datang dari para bekel agung yaitu pembantu regen yang berkedudukan di Kuta Lateng seperti Wiramanggala dan Jagakrasa, serta Lembu Giri dari Tomogoro selain menyatakan bergabung dengan Mas Rempek juga memberikan sejumlah senjata. Datang juga rombongan orang-orang Lateng di bawah pimpinan lurah Manowadi dan Bapa Cele dari Grajagan di pesisir selatan.[20]

Dukungan untuk Mas Rempek juga datang dari para bekel dari 62 desa; 25 desa di bagian barat, 14 desa di wilayah selatan, 9 desa di wilayah timur dan 2 desa di sebelah utara. Kemudian masih datang lagi 12 bekel dari desa lainnya.[21]

Dengan dukungan tersebut Bayu berkembang menjadi suatu kekuatan yang berbahaya. Bayu dibuatnya semacam satu negara, tidak kurang 2000 orang berada di belakang Mas Rempek. Dibangun benteng yang sangat kuat, di depan terdapat pagar yang terbuat dari batang-batang pohon besar yang bagian atasnya dibuat runcing dan batang-batang pohonnya berjajar sangat rapat satu sama lain yang disebut palisada. Di belakang pagar terdapat lubang-lubang perlindungan di dalam tanah. Di dalam benteng, cadangan pangan sangat melimpah serta dilengkapi dengan gamelan beserta pemainnya sebagai lambang kekuasaan dan kekuatan. Perlengkapan perang sudah lengkap untuk memulai peperangan. Atas pengaruhnya yang kuat ia oleh pengikutnya dianugrahi gelar Pangeran Jagapati.[22]

Bayu terletak di barat-laut dari kota Ulupampang di lereng timur Gunung Raung, dekat desa Songgon, kira-kira masih 2 jam (jalan kaki) di atas dusun Derwana. Bekas bangunan tembok yang diketemukan dekat Songgon itu rupanya masih merupakan sisa dari Bayunya Mas Rempek tersebut.[23]

Pengikut Pangeran Jagapati dengan demikian berasal dari seluruh wilayah Blambangan baik di ibukota (nagari) Lateng maupun di luar ibukota (jawikuta). Dukungan yang sangat besar dari luar terutama dari Blambangan sendiri membuat kedudukan Pangeran Jagapati sangat kuat, sehingga mampu menguasai sember daya yang lain. Pangeran Jagapati dapat menguasai daerah penghasil beras di seluruh Blambangan. Lurah Manowadi berhasil menimbun beras yang dihasilkan dari seluruh Blambangan di Tomogoro di sebelah selatan Bayu. Para pedagang yang telah memindahkan pusat kegiatannya ke pantai selatan di Nusa Barung mengirimkan telur, garam dan ikan kering yang diangkut memakai kuda ke Bayu.[24] Dengan demikian penguasaan atas daerah penghasil padi di seluruh Blambangan membuat kedudukan ekonomis Pangeran Jagapati sangat kuat. Dengan dukungan ekonomi yang kuat maka dengan mudah akan membangun kekuatan militer dan cadangan logistik perang. Maka berkobarnya peperangan tinggal menunggu waktu saja.

C. Jalannya Peperangan

Pada tanggal 2 Agustus 1771, Kertawijaya dan Jaksanegara berangkat bersama serombongan pasukan dari Ulupampang menuju Bayu. Kepergian mereka bermaksud memisahkan penduduk Blambangan dari pengaruh Mas Rempek. Setibanya di Bayu orang-orang Blambangan pengikut kedua pemimpin itu justeru membelot dan memihak kepada Pangeran Jagapati. Kedua pemimpin ditinggal pengikutnya dan hanya ditemani beberapa orang yang berasal dari Surabaya, yaitu Mindoko, Bawalaksana dan Semedirono. Kemudian para pembelot mengamuk terhadap para Tumenggung dan pengikutnya yang tinggal beberapa itu. Kertawijaya terluka tembak di bahu kirinya dan kaki kanannya terkena tombak. Mantri Semedirono mati tertembak di kepalanya, yang lainnya terluka. Sementara rakyat Blambangan terus bergerak ke Bayu sambil membawa harta benda yang mereka miliki.[25]

Peristiwa di atas diceritakan dalam Babad Bayu pupuh ii 5-20 sebagai berikut:

Ketika pasukan Kertawijaya dan Jaksanagara tiba di Bayu, Pangeran Jagapati bersama 30 orang pengikutnya menempatkan diri di sebelah menyebelah bagian jalan yang sempit. Jayaleksana memberikan aba-aba menembak, tapi ia dan pasukannya segera terkurung. Meskipun begitu, ia masih juga menuntut supaya Pangeran Jagapati takluk. Kalau mau takluk, orang Bayu akan diampuni dan selamat, mereka tak usah bekerja untuk Kompeni dan akan menerima hadiah sarung pedang dari baja dua warna, dan akan disambut dengan segala penghormatan apabila datang berseba. Tiba-tiba pasukan Jayalaksana kabur masuk hutan, maka para punggawa sendirilah yang harus mengangkut pulang jenazah patih. Gegerlah seluruh kota.[26]

Tanggal 5 Agustus 1771, VOC mengirim pasukan bersenjata menuju ke benteng Bayu. Di luar dugaan VOC pada waktu terjadi pertempuran awal, terdapat sebagian prajurit VOC dari pribumi membelot memihak kepada Pangeran Jagapati. Biesheuvel Residen Blambangan beserta pasukan VOC bergerak menyerang Benteng Bayu. Namun, mereka dikalahkan Pangeran Jagapati karena pertahanan benteng Bayu yang ternyata sangat kuat. Pada waktu yang bersamaan, Schophoff, Wakil Residen Biuscheuvel masuk ke berbagai desa di Blambangan, bermaksud mempengaruhi penduduk untuk tidak memihak Pangeran Jagapati. Pada hari yang sama pasukan VOC menyerang Gambiran, sebuah dusun penghasil beras yang sangat subur yang menjadi salah satu penyangga logistik beras benteng Bayu. Tujuannya agar Pangeran Jagapati yang berkedudukan di Bayu kekurangan bahan makanan. Namun, ketika ia beserta pasukannya berada di Desa Gambiran, mereka diserang oleh sekitar 200 pasukan Blambangan sambil meneriakkan kata-kata: “Amok! Amok!”. Pasukan VOC kemudian menuju Tomogoro yang terletak sekitar 6 km di sebelah tenggara Bayu merupakan penghasil beras yang paling dekat dengan Bayu dan Tomogoro merupakan tempat yang sangat penting bagi Pangeran Jagapati. Selain itu Tomogoro juga menjadi tempat menimbun semua persediaan yang diperlukan sebelum diangkut ke Bayu.[27]

Melihat posisi Tomogoro yang strategis, VOC mendirikan kubu pertahanan dengan maksud untuk memudahkan penyerangan ke Bayu. Rakyat Blambangan yang mengetahui aktivitas VOC berusaha menghindarinya serta membawa semua perbekalan ke Bayu bergabung dengan Pangeran Jagapati. Sementara di sepanjang jalan menuju Bayu yang menanjak dan licin, Pangeran Jagapati memerintahkan pejuang Bayu untuk menebangi pohon agar menutup jalan sehingga tidak bisa dilewati. Pasukan VOC yang sudah kelelahan dalam menempuh perjalanan yang sulit dan kehabisan perbekalan terpaksa mengehentikan penyerangan dan mundur ke Ulupampang.[28]

Keadaan yang mengkhawatirkan memaksa Biesheuvel minta dikirim 300 pasukan pribumi dari Jawa Timur dan satu pasukan tentara Eropa berkekuatan 40 prajurit.

Di Bayu Pangeran Jagapati membicarakan tentang pasukan-pasukan Kompeni yang terpaksa berhenti di tengah jalan, mundur ke Ulupampang. Kemudian Pangeran Jagapati menyusun strategi perang dengan membagi pasukan menjadi dua sayap. Sayap kiri yang terdiri dari 3.000 orang diserahkan kepada Keboundha, sayap kanan dipercayakan kepada Kidangsalendhit. Kedua pemimpin pasukan ini ingin membalas kekalahan yang telah dialami di Gegenting (Gambiran dan Tomogoro).[29]

Pada tanggal 22 September 1771 malam pukul 20.00 WIB, Biesheuvel Residen Blambangan menerima laporan dari Sersan Rood yang membawa berita dari Letnan Imhoff komandan VOC di Kuta Lateng yang menyatakan bahwa pagi hari, 22 September 1771, kereta VOC telah mulai bergerak maju dalam medan perang yang memuat berbagai keperluan untuk menyerang Bayu. Misi pasukan VOC itu adalah mengusir pejuang Blambangan dan memusnahkan semua yang ada. Pasukan VOC telah masuk dalam kubu pertahanan bagian luar pejuang Bayu dengan pasukan pribumi di depan, sehingga keselamatan pasukan orang Eropa VOC terjamin. Namun ternyata dukungan orang-orang prajurit pribumi tidak dapat diharapkan. VOC menambah pasukan Eropa untuk melindungi penyerangan. Yang terjadi malah pasukan pribumi VOC mengelompokkan dirinya menjadi 2 kelompok. Satu pihak berdiri di sebelah kiri pasukan VOC, sedang kelompok satunya lagi di sebelah kanan. Tiba-tiba mereka berlari-lari bersamaan masuk ke dalam hutan dan menghilang. Pimpinan pasukan VOC memanggil-manggil dan mengancam pasukannya yang masuk ke hutan itu namun tak dihiraukannya. Dengan begitu pasukan VOC ditinggal begitu saja oleh pasukan pribumi. Akibat larinya pasukan pribumi, maka serdadu VOC asal Eropa saja yang terlibat perang dalam 3 jam terus menerus. Sampai-sampai semua peluru, termasuk persediaan yang terakhir dikeluarkan dari peti penyimpanannya untuk dibagikan. Juga amunisi untuk senjata berat, semuanya telah terpakai habis untuk menembak. Banyak serdadu Eropa yang tewas dan terluka. Diantaranya yang terluka adalah Letnan Imhoff setelah 2 jam dihujani tembakan terus menerus oleh pejuang Blambangan dari tempat persembunyiannya. VOC terpaksa meninggalkan semua perlengkapannya termasuk sebuah kanon berukuran satu pon dan dua buah mortir. Tukang pikul perbekalan semua mati.[30]

Hari itu juga, 22 September 1771 dilakukan penghitungan berapa sisa pasukan VOC asal pribumi. Oleh para pemimpinnya dilaporkan bahwa 13 orang tewas yang terdiri dari 5 komandan dan 8 tamtama, 94 orang terluka tembakan kena duri karena tatkala mundur mereka tergesa-gesa. Sisanya 87 orang luka kena sungga (ranjau/sunggrak). Datang kapal dari Pasuruan dengan mengangkut beras. [31]

Biesheuvel mengirim surat pada atasannya di Surabaya tertanggal Ulupangpang, 22 September 1771 guna memohon bantuan militer sebanyak 1000 laskar Sumenep dengan 150 serdadu Belanda. Juga diminta sepuluh peti peluru karena empat peti sebelumnya telah habis dalam penyerangan yang gagal. Pasukan ekspedisi bantuan itu direncanakan untuk merusak segala jenis makanan di daerah Bayu. Karena tidak ada cara lain bagi VOC selain mengadakan aksi yang membuat orang Bayu kelaparan dan kekurangan.[32]

Babad Bayu menceritakan peristiwa di atas sebagai berikut:

Berkecamuklah perang. Tanda pertempuran dibunyikan dengan tambur, beri, kendang dan gong. Jayasengara, adipati Bangil maju berkuda, diikuti yang lain. Pasukan Kompeni membentuk segi empat. Bunyi bedil, meriam dan tiktak (meriam kecil) mereka memekakkan telinga. Udara gelap karena asapnya. Jayasengara berpendapat, mustahil orang Bayu menang. Jayasengara kena peluru meskipun kebal dan berlindung di belakang sebuah pohon. Ia melihat Kompeni kehilangan banyak prajurit, ada yang luka banyak yang mati. Dan hilanglah harapannya untuk menang. Di pihak Belanda hanya kumendanlah yang masih hidup. Orang Surabaya, apalabi orang Bangil, mendapat kekalahan dan lari tunggang-langgang, disoraki orang Bayu. Komandan Kompeni terluka perutnya oleh peluru Keboundha. Kudanya dicambuknya sehingga lari terus sampai Ulupampang. Patih Jatasengara yang paling akhir pulang meninggalkan medan perang, menyusuri kali. Orang Bayu yang mabuk kejayaan mengejar musuh di jalan-jalan sampai Gegenting, bahkan sampai Cendhana. Maka orang Bayu pulang sambil menembang atau meniru suara gamelan dan menandak.[33]


Ketika bala bantuan datang untuk VOC, bersamaan dengan itu Pangeran Jagapati mendapatkan bantuan 300 orang dari Bali lengkap dengan senjata dan bahan makanan, dan berhasil mengepung benteng VOC di Kuta Lateng. Jalan-jalan ke Panarukan oleh para pejuang Bayu dijaga dengan ketat dan diberi penghalang-penghalang dari kayu gelondongan, jembatan-jembatan dirusak untuk mempersulit tranportasi pasukan dan perbekalan VOC. Penyerbuan Pangeran Jagapati ke Lateng ini mampu menangkap dan menawan banyak serdadu VOC dan merebut sepeti misiu dan 1200 peluru serta senjata.[34]

VOC mengerahkan seluruh kekuatannya dengan mendatangkan bantuan tentara dari garnisum-garnisum Batavia, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Pasuruhan dengan pasukan “Dragonders” dari Semarang sebagai pasukan inti.[35]

Karena kekalahan yang ditimbulkan oleh Pangeran Jagapati dan para pejuang Bayu itu maka memaksa Gubernur vander Burgh mengirim surat ke Pieter Luzac, agar penduduk Senthong (dekat Bondowoso) dicegah berhubungan dengan penduduk Blambangan dan Lumajang. Juga agar dilakukan penelitian sebab-sebab kekalahan serdadu VOC.[36]

Biesheuvel pada bulan November 1771 meninggal ia digantikan oleh wakilnya, Hendrik Schophoff. Pada bulan itu, bantuan tentara VOC tiba di Ulupampang di bawah komando Kapten Reygers dan Heinrich. Pasukan VOC berhasil mengalahkan para pejuang Blambangan di Kuta Lateng. Sedangkan kapten Reygers berhasil menghancurkan gudang persediaan makan di Banjar (Kecamatan Glagah), menguasai Grajagan di Pantai Selatan dan membakar sekitar 300 koyan beras (1 koyan sekitar 185 kg = 55,5 ton). Pada waktu yang bersamaan VOC mengeluarkan surat-surat pengampunan bagi penduduk yang mau meninggalkan Bayu.[37]

Kapten Reygers setelah berhasil mendesak para pejuang Blambangan di Kuta Lateng, pada tanggal 13 Desember 1771 beserta pasukannya berangkat menyerang benteng Bayu. Pengalaman pahit VOC menyerang Bayu dari arah selatan, memaksa VOC menyerang Bayu dari arah utara, yaitu Songgon. Keesokan harinya 14 Desember 1771 Reygers memerintahkan penyerangan dengan kekuatan 2000 laskar Madura di bawah pimpinan Alapalap, sebagai laskar terdepan. Di belakangnya dilapisi oleh serdadu Eropa yang dilengkapi dengan meriam yang dipimpin oleh Sersan Mayor van Schaar. Barisan belakang menggempur Bayu sebelum Alapalap bergerak maju. Mendengar penyerbuan VOC dari arah utara, dengan gerak cepat Pangeran Jagapati memimpin sendiri penyerangan ke Songgon pada tanggal 15 Desember 1771, bersama 1000 orang jagabela yang bersenjatakan keris, pedang dan tombak. Kekuatan jagabela yang di Bayu dikerahkan menyerang Songgon.[38]

Taktik perang pejuang Bayu yang terencana matang dan menguasai medan, menyebabkan pasukan VOC yang menyerang dari dua arah, yakni Susukan dan Songgon, telah terjebak dan disergap oleh pasukan Bayu dan dihancurkan sama sekali. Kapten Reygers terluka parah di kepalanya dan kemudian ia meninggal di Ulupampang. Puncak penyerangan para pejuang Blambangan terjadi pada tanggal 18 Desember 1771. Dalam peristiwa itu para pejuang Blambangan melakukan serangan umum dan mendadak terhadap serdadu VOC. Belanda sendiri menyatakannya sebagai “de dramatische vernietiging van Compagniesleger”. Prajurit Blambangan di bawah pimpinan Pangeran Jagapati maju ke medan tempur dengan membawa senjata golok, keris, pedang, tombak, dan senjata api yang diperoleh sebagai rampasan dari tentara VOC. Serangan pejuang Bayu yang mendadak, membuat pasukan VOC terdesak. Demikian juga pasukan Eropa VOC yang berada di belakang. Ketika posisinya terus terdesak, mereka mundur dan lari meninggalkan semua perlengkapan perang. Pejuang Bayu mengejar pasukan VOC. Saat itulah pasukan VOC banyak yang terjebak dalam jebakan yang dinamakan sungga (parit yang di dalamnya dipenuhi sunggrak) yang telah dibuat oleh pejuang Bayu. Pasukan VOC yang terjebak dan dihujam dari atas. Sersan Mayor van Schaar, komandan pasukan VOC, Letnan Kornet Tinne dan ratusan serdadu Eropa lainnya yang tewas dalam perang itu. Dari serdadu yang tersisa yang sempat melarikan diri, jumlahnya tidak seberapa, umumnya dalam keadaan terluka dan sakit. Namun demikian, di pihak Blambangan harus membayar mahal dengan kehilangan pemimpinnya. Pangeran Jagapati gugur karena luka-lukanya sehari berikutnya yakni tanggal 19 Desember 1771. Sebagai ungkapan balas dendam atas gugurnya Pangeran Jagapati, beberapa jagabela mencincang mayat van Schaar.[39]

Peristiwa ini dikisahkan dalam Babad Tawang Alun xi.5-21, sebagai berikut:

Pangeran Jagapati bertempur melawan Alap-alap dari Madura. Keduanya tak terkalahkan. Lalu ketahuan oleh Pangeran Jagapati bahwa Alap-alap memakai baju zirah. Maka dengan lembing pusakanya, Si Kelabang, dari jenis biring lanangan, ditusuknya Alapalap dari bawah. Dan Alap-alap roboh tetapi masih sempat melukai Pangeran Jagapati. Alap-alap diusung ke perkemahan, lalu meninggal. Jagapati yang luka parah dibawa ke benteng. Dengan luka parah Pangeran Jagapati masih mampu mengatur strategi peperangan dengan menunjuk Jagalara dan Sayu Wiwit sebagai wakilnya untuk melanjutkan peperangan. Keesokan harinya pertempuran dilanjutkan diiringi suara kendang, gong, beri dan tambur dan berlangsung sampai malam tiba. Setelah kembali ke benteng para prajurit Bayu mengetahui bahwa Pangeran Jagapati telah meninggal. Babad Tawang Alun xii.1-2 melanjutkan: Pangeran Sumenep dan Panembahan Bangkalan sangat marah karena kematian Alap-alap. Pasukan Madura dan Kompeni bertempur lagi dan kehilangan 2.000 orang sebagai akibat amukan orang Bayu.[40]
Pada tanggal 20 Desember 1771 pasukan VOC turun kembali ke Kuta Lateng. Orang Eropa yang masih tersisa juga ikut turun, diantaranya Sersan Mayor Ostrousky yang terluka berat. Sebagian terbesar dari mereka sudah tidak bersenjata lagi. Mereka dalam keadaan sangat lelah, letih. Mereka berjalan berkelompok-kelompok kembali ke Kuta Lateng. Mereka menumpahkan kesalahan atas kekalahannya pada diri Sersan Mayor van Schaar yang bersikap pengecut. Ia dipersalahkan karena setalah menembak pejuang Bayu sekali saja, terus melemparkan senjatanya dan melarikan diri pertama kali. Kerugian di pihak VOC prajurit yang gugur dan hilang adalah : Sersan Mayor van Schaar, Peltu kornet Tinne, 41 prajurit Infanteri, 15 prajurit korps khusus Dragonders, para bintara dan tamtama, 1 prajurit arteleri dan sejumlah besar laskar pribumi. [41]

JR Vander Burgh, gubernur VOC urusan pantai timur Jawa pada 13 Januari 1772 di Semarang mengirim laporan pada atasannya, bahwa setelah penyerangan ke Bayu mengalami kekalahan pada 20 Desember 1771, maka banyak anggota pasukan pribumi yang melarikan diri. Bahkan pada 31 Desember 1771 terdapat 300 laskar Madura secara bersama melewati Panarukan kembali ke daerah mereka di Sumenep Madura.[42]

Babad Bayu xvi 1-13 menceritakan:

Bambang Sutama dan Jayareca membawa pasukannya ke Panarukan lewat Watu Dodol, Bajulmati dan Banyuputih. Mereka terpaksa mengaku kepada komandan VOC di Panarukan bahwa Bayu belum jatuh, karena orang Bayu terlalu kuat. Dan bahwa Guntur Geni mati, begitu juga semua orang Belanda. Komandan itu hampir tidak percaya. Rupanya, siapapun yang menaklukkan Bayu tidak akan kembali hidup. Bambang Sutama dan Jayareca minta diri pada komandan VOC, pertama pulang ke Sumenep. Di sini penduduknya keheranan melihat mereka kembali dalam keadaan selamat. Bupati Semenep ingin tahu mengapa dia dan Sutadipa masih hidup. Kedua orang itu menundukkan kepala rendah-rendah, malu takut dapat murka tuan mereka. Adapun Bambang Sutama pergi ke Surabaya untuk menyerahkan surat CVD Biesheuvel, penguasa di Ulu Pampang pada penguasa di Surabaya, Pieter van Luzac. Selanjutnya pulang ke Madura atas izin penguasa VOC itu.[43]

Kekuatan pasukan VOC telah berkurang, membuat VOC menghentikan peperangan. Kemudian para penguasa VOC mengambil sikap berhati-hati dan mendorong pasukannya untuk menggunakan cara-cara lain untuk menangkis serangan yang mendadak demi menyelamatkan bengsanya. Karena itu selama musim hujan, sebagian terbesar pasukan VOC bersikap defensif saja. Pasukan Eropa ditempatkan pada pertahanan di Ulupampang dan Kuta Lateng saja, yang dipandang tempatnya paling sehat.

Sementara itu laskar Madura, Sumenep dan Pamekasan bersama 2 kompi orang pribumi lainnya, pembentukan dan persiapannya sedang diproses. Tatkala itu 118 orang sedang dalam perjalanan ke Blambangan. Mereka ditempatkan di Ulupampang, Kuta Lateng, dan ditempatkan diberbagai benteng yang ada, dan dijalur-jalur jalan ke arah Bayu. Tujuannya adalah untuk menghalangi dan menghentikan penyaluran bahan makanan ke pusat pertahanan Bayu. Segala jenis bahan makanan yang sekiranya dapat digunakan oleh para pejuang Bayu, agar segera dimusnahkan. VOC memerintahkan untuk membunuh siapapun yang mencoba menghalangi-halangi rencananya.[44]

Dengan kemenangan yang dicapai oleh para pejuang Bayu, penguasa VOC mengatur kembali strateginya. Karena itu, maka penguasa VOC telah memperbaharui rekomendasi kedudukannya di darat. Diadakannya patroli di laut dan di sepanjang pantai Blambangan, khususnya disekitar Meneng dan Grajagan untuk menghalangi hubungan Pejuang Bayu dengan oarang Bali. Kemudian VOC mengadakan patroli dengan ketat terhadap segala jenis kapal dan perahu melewati Selat Bali.[45]

Akibat perang selama bulan Desember VOC banyak kehilangan sejumlah pejabat dan perwira militer yang tewas. Karena banyak kehilangan perwira dan prajurit, VOC menjadi depensif dan menarik semua pasukannya ke Kuta Lateng dan Ulupampang. VOC yang mengalami kekalahan besar membutuhkan waktu setahun untuk memulihkan kekuatannya. Dengan kenyataan benteng Bayu yang sangat kuat, VOC harus mempersiapkan pasukan yang lebih besar untuk mengalahkan laskar Blambangan. Untuk keperluan itu VOC mengadakan panggilan umum kepada semua bupati dan penguasa taklukan Belanda untuk mendatangkan bala bantuan. Semua tentara Eropa dari semua garnisum dikonsinyasikan di Blambangan. Kemudian 2000 pasukan Madura segera dikirim ke Jawa. Pada bulan Agustus 1772 Heinrich tiba di Blambangan dengan 5.000 prajurit. Heinrich menjadi komandan dan dibantu residen Schophoff dari Ulupampang. Sedangkan Van der Burgh, Gubernur Jawa Bagian Timur, secara pribadi datang sendiri ke Blambangan.[46]

Pada 1 Oktober 1772, setelah hampir satu tahun gagal menyerang Bayu, VOC mengadakan penyerangan lagi ke Bayu. Songgon yang tidak diduduki sisa pengikut Pangeran Jagapati kembali dijadikan benteng pertahanan untuk menyerang Bayu. Kapten Heinrich beserta pasukan Expedisi V bergerak dari kota Ulupampang. Pada 5 Oktober 1772, pagi hari pasukan VOC itu telah berkemah di Sontong. Untuk menghindari sungga Kapten Heinrich memerintahkan bawahannya membuat jalan dengan cara menumbangkan pepohanan hutan. Kemudian pada Peltu Mirop dan Peltu Dijkman ditempatkan satu pasukan sebanyak 900 orang untuk menguasai daerah ketinggian sebelah kanan dari benteng Bayu, dengan dipersenjatai meriam. Sedang Vaandrig Guttenburger dan Koegel, ditempatkan di Sontong. Kemudian Kapten Heinrich dengan 1.500 orang berikut Vaandrig Ienigen di Sentum berjaga-jaga di posisi antara ketinggian yang saling dapat berhubungan melalui satu jurang yang menganga di antaranya. Benteng Bayu terkepung secara ketat.

Dari tanggal 5 sampai 11 Oktober 1772 itu Kapten Heinrich mengadakan konsolidasi dengan elemen-elemen militer lainnya. Pada tanggal 10 Oktober 1772, Letnan Imdeken meyakinkan Kapten Heinrich bahwa Kapten Heinrich dapat menerobos, sehingga Kapten itu mengadakan perundingan. Kapten Heinrich memutuskan untuk mulai melakukan penerobosan.

Pada 11 Oktober 1772 pagi hari, VOC mengerahkan semua kekuatannya menggempur Bayu dengan tembakan-tembakan meriam. Tetapi selama dua bulan Bapa Endha dapat bertahan bersama 1000 orang pengikutnya yang setia. Pengiriman perbekalan di pihak VOC cukup lancar karena jalan dari Ulupampang menuju Songgon bebas dari halangan pejuang Bayu. Sekitar bulan Desember 1772 Bapa Endha dan pejuang Bayu mengalami kekurangan perbekalan karena bahan makanan yang ada ternyata tak mampu mencukupi kebutuhan semua laskar yang ditarik dan dipusatkan ke Bayu. Bayu sudah sulit dipertahankan lagi. Namun mereka masih mengadakan perlawanan sekuatnya. Vaandrig Mierop sesuai dengan perintah komandannya, membuat alarm tipuan pada sayap kanan dengan membuat api untuk memancing membagi kekuatan musuh supaya tepat didepan dan di sayap kiri Kapten Heinrich. Kemudian Kapten Heinrich dengan kekuatan intinya 1.500 pasukannya menerobos dan menyerang benteng Bayu dari sayap kiri tepat pukul 08.00. Benteng Bayu yang amat kuat akhirnya dapat direbut pasukan VOC. Setelah benteng Bayu dapat direbut VOC merusak dan membakarnya.

Pasukan Kapten Heinrich mendapat rampasan beberapa jenis senjata berupa 1 meriam dan 3 mortir ukuran 4 dim milik pejuang Bayu. Para prajurit pribumi VOC mendapat rampasan 100 pucuk senjata berlaras panjang dan 200 kuda serta masih banyak lainnya dari dalam benteng Bayu.

Para pejuang Bayu telah meloloskan diri ke daerah pegunungan. Kapten Heinrich telah memerintahkan mengejar mereka sampai malam hari. Semua milik para pejuang Bayu agar diambil. Pada pagi hari keesokannya juga dilakukan pengejaran dengan patroli yang kuat. Ternyata memerlukan perjalanan sehari penuh ke pegunungan.

Kapten Heinrich menyuruh bawahannya untuk membunuh para tawanan pria dan memotong kepalanya. kemudian kepala mereka yang terpotong digantung di pepohanan yang tinggi untuk membuat pejuang Bayu lainnya takut. Pengejaran terhadap musuh masih terus dilakukan bagi pejuang Bayu lainnya. Atas perintah dari Residen Schophoff, VOC di Bayu turun tanggal 24 Oktober 1772.[47]

Babad Bayu menceritakan penyerbuan ini sebagai berikut:

Panembahan Madura sanggup memenuhi permintaan VOC Surabaya sebanyak 10.000 orang Madura. Laskar ini dipimpin oleh Suradiwira. Pasukan Madura barat ini berlayar dan berlabuh di Panarukan disambut oleh pasukan VOC. Madura timur di Sumenep telah menyiapkan 3.000 orang laskarnya yang dipimpin langsung oleh Pulangjiwa. Mereka ini berangkat dari pantai Pamaringan menuju Purwasari di Pantai Jawa. Semuanya bertemu di Panarukan. Esok harinya barisan maju seperti badai. Bermalam di Bajulmati, malam berikutnya sampailah mereka di kota Ulupampang.
memerintahkan pasukannya untuk membuat benteng bergerak dan setiap mantri diberi tunggul bambu sebagai pertahanan. Orang Madura mulai menembak lagi, namun pelurunya jauh dari sasaran. Laskar Bayu membalasnya, setiap pelurunya menewaskan orang Madura yang disasar. Suradiwira marahnya tak alang-kepalang. Laskarnya diperintahkan supaya menyerang namun terhalang sungga dan suda. Pulangjiwa dipukul mundur.

Pulangjiwa dan VOC telah menyelesaikan pertahanan mereka. Satu untuk setiap mantri, dan satu benteng bergerak untuk pasukan. Suara gong, gendhang, tambur, dan biring bergema di langit ditambah sorak sorai laskar Madura. Pasukan VOC maju dibelakang pertahanan mereka yang anti tembus peluru. Medan perang dekat benteng Bayu sudah bersih dari sungga dan suda, sehingga VOC dapat membawa meriam-meriam mendekati benteng Bayu. Dengan dilindungi tembakan meriam, laskar Sumenep dan VOC berhasil memasuki beteng Bayu. Atas perintah VOC, rumah-rumah Bayu dibakar habis. Benteng Bayu diratakan dengan tanah..[48]

Sedangkan Babad Tawang Alun memberikan gambaran peristiwa ini sebagai berikut:

Pangeran Sumenep sangat marah mendengar kematian Tumenggung (Alap-alap)nya dalam perang Bayu pertama. Demikian pula Panembahan Bangkalan juga sangat marah. Karena itu, beliau segera mengerahkan balatentaranya. Baik VOC maupun Madura maju perang ke Bayu. Kedua pihak saling menombak dan saling menembak. Mengamuklah para pejuang Bayu, sehingga balatentara VOC banyak yang mati. Kemudian datang lagi 2.000 bala bantuan musuh. Pejuang Bayu kalah dalam perang. Banyak pejuangnya yang gugur. Lamanya perang Bayu itu selama 2 tahun. Maka takluklah Bayu. Banyak rakyat kecil yang mati, yang tersisa menyelamatkan diri, mengungsi kehutan belantara atau ke dalam jurang di hutan pegunungan, sedang yang tertangkap, segera diangkut. Banyak yang diangkut ke daerah Ulupampang. Selanjutnya dibawa ke barat, terutama para tokohnya dibuang ke Selong.[49]

Pemimpin Blambangan banyak yang menyingkir ke Nusa Barung. Schophoff menyuruh mengirimkan 264 orang Blambangan ke Surabaya baik pria, wanita dan anak-anak. Sampai tanggal 7 Nopember 1772 sudah 2.505 orang pria dan wanita yang tertangkap. Schophoff memerintahkan untuk menenggelamkan tahanan laki-laki yang dituduh telah memakan daging mayat van Schaar. Orang Madura telah merebut para wanita dan anak-anak Blambangan sebagai hasil rampasan perang. Sebagian dari mereka telah melarikan diri ke dalam hutan, telah meninggal karena kelaparan dan kesengsaraan yang mereka alami. Sehingga bau mayat-mayat yang membusuk, menggangu sampai jarak yang jauh. Mereka yang masih hidup menetap di hutan-hutan, membuka perladangan baru di Pucangkerep, Kaliagung, Petang dan lain-lain. Mereka tetap bersikeras untuk melepaskan diri dari penjajahan VOC.[50]

Itulah akhir dari Perang Bayu yang mengerikan, yang telah merenggut ribuan kurban, baik di pihak musuh, terutama dipihak rakyat Blambangan.

Perlawanan-perlawanan setelah Perang Bayu

Perang Bayu memang berakhir pada tanggal 11 Oktober 1772, namun perlawanan rakyat dalam bentuk pemberontakan-pemberontakan lokal masih terjadi di berbagai daerah di Blambangan sampai sepuluh tahun kemudian. Pemberontakan-pemberontakan itu antara lain: Pemberontakan yang terjadi di Gendoh yang dipimpin oleh Hanggapati. Pemberontakan yang dipimpin oleh Ki Mus Aceh. Pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Singo pada tahun 1781 dan sisa-sisa laskar Bayu yang hidupnya masih berpindah-pindah. Pemberontakan yang dipimpin oleh Mas Sekar pada tahun 1797 yang bermaskud membunuh semua orang Belanda yang ada di Blambangan. Untuk menghadapi pemberontakan ini Belanda harus mendatangkan lagi bantuan beberapa kompi tentaranya dari Surabaya dan Semarang. Pemberontakan ini gagal, Mas Sekar tertangkap dan para pengikutnya banyak yang disiksa dan dibuang ke Semarang. Pemberontakan yang dipimpin oleh Berengos Perada pada tahun 1800, yang berpusat di Rajekwesi.[51]

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Perang Bayu sangat kuat terhadap patriotisme rakyat Blambangan dalam jangka waktu yang lama. Pangeran Jagapati sudah meninggal, namun rakyat Blambangan terus melanjutkan perjuangan.

D. Akibat-Akibat Perang Bayu

Dari uraian di atas, ternyata bahwa perang Bayu adalah perang semesta rakyat. Perang yang berawal dari dukuh kecil yang menggemparkan Belanda. C. Lekkerkerker mengatakan: perang Bayu merupakan perang yang membutuhkan lebih banyak ketegangan dan jumlah jiwa manusia dibanding perang-perang lainnya yang telah pernah dilakukan oleh Kompeni.

Wikkerman (residen di Blambangan pada tahun 1800-1818) melaporkan bahwa sensus penduduk pertama setelah berdirinya kabupaten Banyuwangi jumlah penduduk belum mencapai 300 keluarga.[52]

Akibat perang yang menelan korban sekitar 60 ribu orang, penduduk Blambangan hanya tersisa sekitar 5 ribu jiwa.[53] Hampir habisnya penduduk Blambangan akibat perang, pihak VOC mendatangkan tenaga kerja dari luar Blambangan untuk mengolah tanah-tanah pertanian yang kosong. Mereka ditempatkan di rumah penduduk yang kosong yang ditinggalkan ketika perang.[54] Akibat kedatangan berbagai macam penduduk dari luar Blambangan, menjadikan Blambangan berpenduduk sangat majemuk.

Akibat perang, VOC banyak kehilangan sejumlah pejabat dan perwira militernya. Mereka itu adalah Residen Cornelis van Biesheuvel, Sersan Mayor van Schaar, Letnan Kornet Tine, Vandrig Ostrousley, Kapten Reygers, dan ratusan pasukan Eropa. Sebanyak 10 ribu pasukan yang didatangkan oleh VOC dari berbagai daerah untuk menggempur Blambangan banyak yang tewas.[55]

VOC juga mengeluarkan kebijakan untuk menarik simpati agar orang-orang yang kembali ke Blambangan diberikan hadiah 2,5 rijksdalder ( sekitar 6 gulden). Pada tahun 1773 sebanyak 12 keluarga berhasil diboyong dari Surabaya ke Banyuwangi, sedangkan sebelumnya sebanyak 285 orang telah menetap di Blambangan karena motif untuk mendapatkan hadiah uang. VOC juga membebaskan penarikan pajak selama 15 tahun. Baru pada tahun 1786, VOC bisa menerima 9600 pikul beras, persewaan tempat-tempat sarang burung walet, ikan, teripang, serta kulit mutiara.[56]DAFTAR PUSTAKA

[1] Neil J. Smelser, Theory of Colective Behavior, Routledge&Keagan Paul, London, 1962, hal. 163.

[2] J.K.J. de Jonge, De Opkomst Van Het Nederlansch Gesag Over Java-XI, ML van Deventer, 1883, hal. 1. C. C. Lekkerkerker, Balambangan, Indische Gids II, 1932, hal.1045.

[3] I Made Sudjana, Nagari Tawon Madu, Larasan-Sejarah, Kuta-Bali, 2001, hal. 61-63.

[4] J.K.J. de Jonge, op.cit., hal. v-vi. I Made Sudjana, op.cit., hal. 63.

[5] I Made Sudjana, ibid., hal. 63-65. C. Lekkerkerker, op.cit., hal. 1048-1052.

[6] C. Lekkerkerker, ibid., hal. 1053-1054.

[7] JKJ de Jonge, op.cit., hal. 17. C. Lekkerkerker, op.cit., hal. 1054.

[8] J.K.J. de Jonge, op.cit., hal. 140. C. Lekkerkerker, op.cit., hal 1055.

[9] C. Lekkerkerker, Ibid, hal. 1054.

[10] I made Sudjana, op.cit., hal. 67.

[11] C. Lekkerkerker, op.cit., hal. 1055.

[12] I Made Sudjana, op.cit., hal 68.

[13] Babad Tawang Alun (ditulis pada tahun 1826) dalam Winarsih PA, Babad Blambangan, Bentang, Yogyakarta, 1995, hal. 113, lihat juga Lampiran I. Tempat kediaman (Dalem) Mas Bagus Puri menurut dokumen Belanda terletak di sekitar dusun Pakis, yaitu dusun di selatan Banyuwangi sekarang. I Made Sudjana, op.cit., hal.42. Dengan demikian Pakis Banyuwangi adalah tempat kelahiran Mas Rempek.

[14] C. Lekkerkerker, op.cit., hal. 1056.

[15] J.K.J. de Jonge, op.cit., hal. 200.

[16] I Made Sudjana, op.cit., hal. 68.

[17] Babad Tawang Alun, ix-2-4 dalam Winarsih PA, op.cit., hal. 89.

[18] I Made Sudjana, op.cit., hal. 68-69.

[19] I Made Sujana, Ibid, hal. 69, berdasarkan laporan J.C. Wikkerman, Originele aparte missive van den Gouverneur van den Burg.., ARA, VOC 3337, hal. 3.

[20] Ibid, hal. 69.

[21] Nama desa dan lurahnya sebagaimana disebutkan dalam Babad Bayu pupuh vi 11-20 sebagai berikut: Desa Dhadhap (Kidang Wulung), Rewah-Sanji (Kidang Wulung), Suba/Kuwu (Kidang Wulung), Songgon (Ki Sapi Gemarang), Tulah (Ki Lempu Putih), Kadhu (Ki Sidamarga), Derwana (Ki Kendit Mimang), Mumbul (Ki Rujak Sentul), Tembelang (Ki Lembupasangan), Bareng (Ki Kuda Kedhapan), Balungbang (Ki Sumur Gumuling), Lemahbang (Ki Suranata), Gitik (Ki Rujak Watu), Banglor (Ki Suragati), Labancina (Ki Rujak Sinte), Kabat (Ki Pandholan), Kapongpongan (Ki Kamengan), Welaran ( Ki Jeladri), Tambong (Ki Reksa), Bayalangun (Ki Sukanandi), Desa Penataban (Ki Singadulan), Majarata (Ki Maesandanu), Cungking (Ki Jangkrik Suthil), Jelun (Ki Lembu Singa), Banjar (Ki Bakul). Itulah nama-nama desa di Banglor. Sedang desa bagian selatan adalah: Desa Pegambuiran (Ki Serandil), Ngandong (Ki Seja), Cendana (Ki Kebo Waleri), Kebakan (Ki Kebo Waluratu), Cekar (Ki Gundol), Desa Gagenteng (Ki Kudha Serati), Kadhal (Ki Jaran Sukah), Sembulung (Ki Gagak Sitra), Jajar (Ki Gajah Anguli), Benculuk (Ki Macan Jingga), Pelancahan (Ki Butangerik), Keradenan (Ki Jala Sutra), Gelintang (Ki Maesagethuk), Grajagan (Ki Caranggesing). Sedang desa diwilayah timur: Desa Dhulangan, Pruwa/Purwa (Ki Tulup Watangan), Lalerangan (Ki Menjangan Kanin), Mamelik (Ki Surya), Papencan (Ki Bantheng Kanin), Kelonthang (Ki Lembu-Ketawan), Repuwan (Ki Butānguri), Rerampan (Ki Kidang Bunto), Singalatrin (Ki Banyak Ngeremi).

Wilayah utara 2 desa yaitu Desa Jongnila (Ki Gagakngalup) dan desa Konsul (Ki Maesasura). Kemudian kepala desa ayang menyusul: Desa Bubuk (Ki Marga-Supana), Gebang (Ki Jangkrik-Gondhul), Gebang (Ki Jangkrik-Gondhul), Gambor (Ki Bajuldahadhi), Gembelang (Ki Butakorean), Muncar (Ki Genok), Bama (Ki Baluran), Geladhag (Ki Margorupit), Susuhan ( Ki Tambakboyo), Ngalian (Ki Kidang-Garingsing), Tamansari (Ki Gajah Metha), Danasuke (Ki Kebowadhuk), Kalisuca (Ki Jaransari). Babad Bayu (ditulis pada tahun 1826) pupuh vi 11-20 dalam Winarsih PA, op.cit., hal.153-154.

[22] J.K.J. de Jonge, op.cit., hal. 228. Winarsih PA, Ibid, hal. 89, Babad Tawang Alun pupuh ix 2-4. Menurut I Made Sudjana, Mas Rempek memakai gelar Kyai Mas Rempek (dalam Babad Tawang Alun; Ki Mas Rempek) menunjukkan bahwa Pangeran Jagapati telah mendalami agama Islam, sehingga hampir sama dengan status gurunya, Kyai Rupo (Ajar Rapa). I Made Sudjana, op.cit., hal. 68-69.

[23]Inventaris Hindoe oudheden III, 1923:123 nomer 2547 dalam C. Leckerkerker, op.cit., hal.1056.

[24] I Made Sudjana, op.cit., hal. 70, berdasar dokumen Belanda “Eebidige voordracht…” ARA, VOC 3389 hal. 239-242; “Memorie totnaricht…” ARA, VOC 3589 hal. 1040.

[25] J.K.J. de Jonge, op.cit., hal. 175, Surat CVD Biesheuvel (Residen) dan Hendrik Schophoff (Wakil Residen) Blambangan kepada Yang Mulia Penguasa di Surabaya tertanggal Ulupampang, 4 Agustus 1771.

[26] Babad Bayu dalam Winarsih PA, op.cit., hal. 227.

[27] J.K.J. de Jonge, op.cit., hal .176. Baca juga I Made Sudjana, op.cit., hal. 78, berdasar dokumen Belanda ARA, VOC 3337 hal. 263-266; “Copie verklaring van Balem-boangsche……”

[28] I Made Sudjana, Ibid, hal. 78, berdasar dokumen Belanda “Originele aparte missive….”

[29] Babad Bayu pupuh v.23-28, dalam Winarsih PA, op.cit., hal. 231.

[30] J.K.J. de Jonge, op.cit., hal. 177, Surat CVD Biesheuvel (Residen) dan Hendrik Schophoff (Wakil Residen) Blambangan dan kepada Yang Mulia Penguasa di Surabaya tertanggal Ulupampang, 22 September 1771.

[31] Ibid.

[32] Ibid

[33] Babad Bayu pupuh v-vi.8, dalam Winarsih PA, op.cit., hal. 231-232.

[34] J.K.J. de Jonge, op.cit., hal. 216.

[35] C. Lekkerkerker, op.cit., hal. 1058.

[36] J.K.J. de Jonge, op.cit., hal. 178. Winarsih PA, op.cit., hal. 231-232.

[37] J.K.J. de Jonge, op.cit., hal.. 223.

[38] I Made Sudjana, op.cit., hal. 79.

[39] J.K.J. de Jonge, op.cit., hal. 27 dan 224. C. Lekkerkerker, Balambangan, op.cit., hal. 1058-1059. I Made Sudjana, Ibid, hal 79, berdasarkan laporan J.C. van Wikkerman, “Copie resolutie…”, ARA, VOC 3416, hal. 150. Hasan Ali menyebut peristiwa ini dengan istilah perang puputan, lihat Sekilas Perang Puputan Bayu, Pemda TK II Kabupaten Banyuwangi, 1997.

[40] Winarsih PA, op.cit., hal. 93-95.

[41] J.K.J. de Jonge, op.cit., hal. 224.

[42] Ibid, hal. 225.

[43] Babad Bayu dalam Winarsih PA, op.cit.., hal. 239.

[44] J.K.J. de Jonge, op.cit., hal.. 224-225.

[45] J.K.J. de Jonge, Ibid., hal.. 226..

[46] J.K.J. de Jonge, Ibid, hal. 227 dan hal. 26. C. Lekkerkerker, op.cit., hal. 1059.

[47] J.K.J. de Jonge, Ibid., hal 228-230, Berdasarkan surat laporan Kapten Heinrich, komandan pasukan VOC di Kuta Lateng kepada pada Pieter luzac penguasa VOC di Surabaya, tertanggal Bayu, 12 Oktober 1772 yang dikirimkan dari markas utama Kompeni di Bayu.

[48] Babad Bayu pupuh xvii-xxiii, dalam Winarsih PA, op.cit., hal. 240-243.

[49] Babad Tawang Alun pupuh xii. 1-4, dalam Winarsih PA, ibid, hal. 114-115.

[50] C. Lekkerkerker, op.cit., hal.1060.

[51] C. Lekkerkerker, Ibid., hal. 1062.

[52] C. Lekkerkerker, ibid., hal. 1064.

[53] F. Epp, Banjoewangi, TNI I/ii/1849, hal. 242-261.

[54] I Made Sudjana, op.cit., hal. 87.

[55] C. Lekkerkerker, op.cit., hal. 1059.

[56] I Made Sudjana, op.cit., hal. 87.
buru weruh dung luryahe bareng " Ki kuda kedhapan"